Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Programy realizowane przez OPS - wybierz podmenu:

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2021-05-14

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście kontynuuje realizację Programu rządowego ,,Wspieraj Seniora”.

Program adresowany jest dla:

- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

- w szczególnych przypadkach dla osób poniżej 70 roku życia , w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program nie przewiduje finansowania zakupów. Koszty zakupów pokrywa senior.

Osoby zainteresowane mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer infolinii: 22 505 11 11

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywa się w dni pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście tj.

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00 pod nr tel. 15 8364 219