ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy realizowane przez OPS ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
← Powrót do strony głównej

Programy realizowane przez OPS ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Programy realizowane przez OPS - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Zawichost otrzymała dofinansowanie w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2024

2024-05-23

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 675KB)
 2. Informacja (plik docx 121KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Zawichost otrzymała dotację w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023

2023-03-15
Logo flaga i herb PL

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 166 968,90 zł.

Całkowita wartość – 166 968,90 zł.

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pomoc skierowana jest do środowisk, które nie są objęte innymi formami wsparcia wynikającymi z Programów rządowych i/lub ustawy o pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA :

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
 7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Na terenie Gminy Zawichost ze wsparcia w ramach programu skorzysta 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 675KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

2022-02-25

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 673KB)
 2. Informacja o programie (plik docx 121KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatkowym naborze do Programu

2021-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza dodatkowy nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu oraz załączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zawichoście ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, bądź drogą mailową: opszawichost@poczta.fm

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu:

 • (15) 83-64-219

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Program ma zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta miedzy innymi przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej*, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
 • osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną będącą uczestnikiem Programu lub jego opiekuna prawnego.
 • UWAGA!
  Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobom niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

* Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

 

Załączniki:

 1. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik pdf 1136KB)
 2. Karta zgłoszenia (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

2021-05-14

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Usługi asystenta mają przyczynić się do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia, zaangażowania się w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.

Pomoc skierowana jest do środowisk, które nie są objęte innymi formami wsparcia wynikającymi z Programów rządowych i/lub ustawy o pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA :

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
 7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Wartość dofinansowania 23 103,00

Całkowita wartość zadania 23 103,00

 

Logo_godlo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności