Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

Data publikacji: 2021-11-30

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 200KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

Data publikacji: 2021-10-20

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 138KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

Data publikacji: 2021-10-20

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 2. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 988KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

Data publikacji: 2021-10-04

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 2. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 539KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu Senior+ w Piotrowicach

Data publikacji: 2021-06-25

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 146KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Data publikacji: 2021-06-25

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 150KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika w Dziennym Domu Senior+ w Linowie

Data publikacji: 2021-06-10

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1229KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu Senior+ w Piotrowicach

Data publikacji: 2021-06-10

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 1246KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

Data publikacji: 2021-04-02

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 170KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Data publikacji: 2021-04-02

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 177KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu Senior+ w Piotrowicach

Data publikacji: 2021-04-02

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 175KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego ksiegowego w Dziennym Domu Pomocy w Zawichoście

Data publikacji: 2021-03-18

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1285KB)

Ogłoszenie o naborze na Kierownika Klubu Senior+ w Piotowicach

Data publikacji: 2021-03-16

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1414KB)

Ogłoszenie o naborze na Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Data publikacji: 2021-03-16

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1369KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawca w świetlicy w Dziurowie

Data publikacji: 2021-03-10

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1130KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki - umowa zlecenie

Data publikacji: 2021-02-03

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1077KB)

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 2021-01-27

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoscie (plik pdf 264KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

Data publikacji: 2021-01-25

Załączniki:

 1. Lista kandydatów (plik pdf 226KB)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data publikacji: 2021-01-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego

Załączniki:

 1. -Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1300KB)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko

Data publikacji: 2020-11-13

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko
OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ POMIESZCZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY I WYKONUJĄCEJ PRACE W OGRODZIE

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko (plik pdf 467KB)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko

Data publikacji: 2020-11-13

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko
OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA RUCHOWE

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko (plik pdf 916KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-11-09

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 138KB)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

Data publikacji: 2020-11-05

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU
na wolne stanowisko OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I PIELĘGNIARKI

Załączniki:

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU (plik pdf 443KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-11-05

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczona do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna) w ramach naboru na wolne stanowisko OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA RUCHOWE

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 513KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-11-05

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczona do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna) w ramach naboru na wolne stanowisko OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ POMIESZCZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY I WYKONUJĄCEJ PRACE W OGRODZIE

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 484KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-10-28

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik pdf 1281KB)

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 2020-10-26

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 141KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-10-23

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ POMIESZCZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY
I WYKONUJĄCEJ PRACE W OGRODZIE

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ POMIESZCZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY I WYKONUJĄCEJ PRACE W OGRODZIE (plik pdf 974KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-10-23

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA RUCHOWE

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA RUCHOWE (plik pdf 1887KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-10-23

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I PIELĘGNIARKI

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I PIELĘGNIARKI (plik pdf 1850KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

Data publikacji: 2020-10-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy (plik pdf 1258KB)

UNIEWAŻNIENIE NABORU

Data publikacji: 2020-09-30

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. UNIEWAŻNIENIE NABORU (plik pdf 111KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

Data publikacji: 2020-09-28

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy (plik pdf 1305KB)

Informacja o wynikach naboru

Data publikacji: 2020-09-28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 99KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

Data publikacji: 2020-09-18

Ogłoszenie i naborze na wolne stanowisko pracy - główny ksiegowy

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy (plik pdf 1311KB)

Lista kandydatów wybranych na stanowisko Wychowawca w świetlicy środowiskowej

Data publikacji: 2020-09-04

W ramach projektu Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0144/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Załączniki:

 1. Lista kandydatów wybranych na stanowisko Wychowawca w świetlicy środowiskowej (plik pdf 157KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Data publikacji: 2020-08-31

Lista kandydatów

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (plik pdf 505KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2020-08-19

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Załączniki:

 1. Załącznik - oświadczenia (plik doc 110KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawca w świetlicy środowiskowej (plik pdf 959KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2017-09-04

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do pobrania>>> (plik pdf 315KB)
 2. Kwestionariusz osobowy do pobrania>>> (plik pdf 672KB)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

Data publikacji: 2017-09-01

na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego (plik pdf 11KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Data publikacji: 2017-09-01

na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (plik pdf 45KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2017-08-14

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik pdf 1487KB)
 2. Kwestionariusz osobowy do pobrania>>> (plik pdf 672KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2017-08-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nazwa stanowiska pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście
Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 20120, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik pdf 629KB)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik pdf 672KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Data publikacji: 2015-04-03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (plik doc 58KB)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY

Data publikacji: 2014-04-15

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Czytaj całość publikacji "Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY"

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY

Data publikacji: 2013-04-03

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2013 r.
Okres zatrudnienia: 16.04.2013 do 31.12.2013 r.

Czytaj całość publikacji "Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY"

Załączniki:

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY (plik doc 50KB)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Data publikacji: 2013-03-07

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawichoście
tel. 15 83-64-219 fax 15 83-64-051
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO POBRANIA (plik doc 254KB)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO

Data publikacji: 2013-03-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
27-630 Zawichost
Ul. S. Żeromskiego 50
tel. 15/83 64 219 fax.15/83 64 051
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO POBRANIA (plik doc 708KB)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z DNIA 7 MARCA 2012

Data publikacji: 2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost zaprasza INFORMATYKÓW do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu systemowego

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z DNIA 7 MARCA 2012"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z DNIA 7 MARCA 2012 (plik rar 246KB)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO Z DNIA 7 MARCA 2012

Data publikacji: 2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost zaprasza DORADCÓW ZAWODOWYCH do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO Z DNIA 7 MARCA 2012"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO Z DNIA 7 MARCA 2012 (plik rar 246KB)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM Z DNIA 7 MARCA 2012

Data publikacji: 2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatowych z zakresu partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym w ramach projektu systemowego

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM Z DNIA 7 MARCA 2012"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU P0ARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM Z DNIA 7 MARCA 2012 (plik rar 246KB)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z DNIA 7 MARCA 2012

Data publikacji: 2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost zaprasza PSYCHOLOGÓW do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie 1.Kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych
2. Warsztaty z zakresu godzenia obowiązków rodzinnych z życiem zawodowym

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z DNIA 7 MARCA 2012"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z DNIA 7 MARCA 2012 (plik rar 246KB)