Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15) 836-41-15
e-mail: urzad@zawichost.pl

http://www.zawichost.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu

ul.Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
tel. (15)644-10-10, faks: (15)832-32-43 wewn. 344
e-mail: pcpr_sandomierz@op.pl

http://pcprsandomierz.mojbip.pl

Urząd Skarbowy w Sandomierzu

ul. Żydowska 1
27-600 Sandomierz
tel. (15)833-18-00, faks: (15)833-18-02
e-mail: us2610@sk.mofnet.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
tel. (15)644-14-42, faks: (15)644-15-05
e-mail: kisa@praca.gov.pl

http://www.pupsandomierz.pl

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
tel. (15)644-10-10, 644-11-11, faks (15)832-28-29
e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl

http://www.powiat.sandomierz.pl

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. (41)342-13-37

http://www.kielce.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. (41)342-15-30
e-mail: obsluga.interesantow@sejmik.kielce.pl

http://www.sejmik.kielce.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://www.krus.gov.pl

Teleadresowe bazy danych 128.000 stowarzyszeń i fundacji

https://spis.ngo.pl

Oferty pracy w portalu praca.pl

https://www.praca.pl

Bezpłatna pomoc prawna

http://www.mamprawnika.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.niebieskalinia.pl

Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.

http://zielonalinia.gov.pl

Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Wyszukiwarka ofert pracy

http://www.careerjet.pl

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.psychologia.edu.pl

Strona poświęcona problemowi narkomanii

http://www.narkomania.org.pl