ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Europejski Fundusz Społeczny
← Powrót do strony głównej

Europejski Fundusz Społeczny

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku postępowania

2014-07-31
efs-zawichost Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 15 uczestników projektu pod nazwą Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-052 /14 Nr umowy UDA-POKL. 07.01.01-26-052/14 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o wyniku postępowania"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

2014-07-16
efs-zawichost Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 15.07.2014

Informuje, że omyłkowo zamieszczono na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl, oraz www.jo.zawichost.pl , jak również przesłano do Państwa wersję roboczą zapytania ofertowego. Mając powyższe na uwadze zamawiający przesyła ostateczna wersję zapytania ofertowego. Jednocześnie informuję, że opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
Według powyższej wersji należy przygotować ofertę.

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014"

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 (plik doc 593KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O PROJEKCIE

2014-05-14
efs-zawichost

Do udziału w projekcie systemowym zostało zakwalifikowanych 20 Beneficjentów 11 kobiet 9 mężczyzn. Wszystkie osoby spełniały kryteria kwalifikowalności. Ze wszystkimi beneficjentami zostały zawarte kontrakty socjalne .Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe . Z każdą z grup w okresie maj - lipiec 2014 r zostało przeprowadzone
-12 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych
-12 godzin doradztwa zawodowego grupowego
- 12 godzin warsztatów zakresu edukacji społecznej
-12 godzin zajęć informatycznych

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O PROJEKCIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost

2013-08-30
efs-zawichost

W miesiącach marzec -czerwiec 2013r w ramach projektu systemowego odbyły się zajęcia z beneficjentami w ramach aktywnej integracji. Celem zajęć było nabycie lub poszerzenie umiejętności dających możliwości wejścia na rynek pracy. Do projektu zakwalifikowano 21 osób w tym 10 mężczyzn 11 kobiet, które spełniały kryteria rekrutacji określone we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenci pracowali w dwóch grupach

Czytaj całość artykułu "Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost "

Ikonka symbolizująca artykuł

VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost

2013-02-28
efs-zawichost

Od dnia 1 lutego ruszyła VI edycja projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście dla 23 beneficjentów.
Projekt realizowany jest ze środków EFS w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Czytaj całość artykułu "VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost"

Załączniki:

  1. Ankieta rekrutacyjna (plik doc 620KB)
  2. Regulamin udziału w projekcie (plik doc 644KB)
  3. Deklaracja udziału w projekcie (plik doc 577KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

V Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost.

2012-02-13
efs-zawichost

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje piątą edycję projektu systemowego Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość artykułu "V Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost."

Załączniki:

  1. V Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost. (plik 7z 653KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wzór oferty, CV, Oświadczenie

2011-12-22
efs-zawichost Wzór oferty, CV, Oświadczenie

Załączniki:

  1. Wzór oferty, CV, Oświadczenie (plik doc 1079KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST Z DNIA 22 GRUDNIA 2011

2011-12-22
efs-zawichost Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu systemowego Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu systemowego
Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie obejmująca okres realizacji projektu tj od 1.01.2012 - 31.12.2012

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST Z DNIA 22 GRUDNIA 2011"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności