Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Plakat

Data publikacji: 2021-11-03

Załączniki:

  1. Plakat (plik pdf 676KB)

SENIORALIA 2021 w Parku Etnograficznym w Tokarni

Data publikacji: 2021-09-10

W dniu 8 września 2021 roku Nasi Seniorzy z Klubów Seniora w Czyżowie Szlacheckim i Piotrowicach oraz Dziennego Domu w Linowie wzięli udział w „Senioraliach”, które w tym roku odbyły się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Impreza zorganizowana w ramach rządowego programu „ Senior+”, miała głównie na celu aktywizowanie seniorów do udziału w życiu społecznym. Głównymi tematami spotkania były: bezpieczeństwo, zdrowie i edukacja seniorów. Całości towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez seniorów ze świętokrzyskich placówek. W trakcie imprezy seniorzy mogli skorzystać z fachowego pomiaru ciśnienia, konsultacji z dietetykiem, z punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz z wielu innych atrakcji tematycznych.

12345678910111213141516171819

Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim

Data publikacji: 2021-08-05

Klub „Senior+” w Czyżowie Szlacheckim

Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim został utworzony w 2017 w ramach rządowego programu Senior+ łączna kwota dofinansowania na utworzenie i wyposażenie placówki wyniosła: 145 588,94zł. W roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego: ”Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w Czyżowie Szlacheckim wynosi 74.488,00 zł. Kwota 31 438,36 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki stanowią wkład własny gminy Zawichost.

Klub Senior + w Czyżowie Szlacheckim jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców gminy Zawichost powyżej 60 roku życia, działający w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Klub Senior+ w Czyżowie Szlacheckim funkcjonuje od wtorku do piątku w następujących godzinach:

wtorek od 8:00 do13:00

środa od 13:00 do 18:00

czwartek od 13:00 do 18:00

piątek od 8:00 do13:00

Placówka dysponuje 15 miejscami, korzystanie ze świadczeń Klubu ,,Senior+” w Czyżowie Szlacheckim jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XV/96/20 Rady Miejskiej Zawichost  z dnia 24 stycznia 2020.

Zakres usług świadczonych przez Klub „Senior+” obejmuje:

  • usługi socjalne,
  • aneks kuchenny umożliwiający seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty,
  • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
  • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking, kinezyerapia, zajęcia z fizjoterapeutą.
  • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, krawiectwo, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
  • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

  • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
  • zamieszkujące na terenie gminy Zawichost.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze.

 

Załączniki:

  1. Regulamin Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim (plik docx 52KB)

Tygodniowy rozkład zajęć Klubu Seniora

Data publikacji: 2018-06-21

Wtorek
- zdrowy kręgosłup - ćwiczenia
- wspólne biesiadowanie
- zajęcia plastyczne

Czytaj całość publikacji "Tygodniowy rozkład zajęć Klubu Seniora"

Tygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraKronikaTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu SenioraTygodniowy rozkład zajęć Klubu Seniora