Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego będzie realizowana do ostatniego dnia każdego miesiąca.