ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost ❯ Regulaminy i zarządzenia
← Powrót do strony głównej

Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost ❯ Regulaminy i zarządzenia

Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-8/2020

2020-09-29
Logo fepr-pl-woj-ue

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby projektu pn. Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost realizowanego przez Gminę Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0144/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Załączniki:

  1. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA nr 9.2.1-8/2020 (plik pdf 176KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost

2020-08-10
Logo fepr-pl-woj-ue

Regulaminy i zarządzenia

Załączniki:

  1. ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście w ramach pro (plik pdf 3783KB)
  2. Zarządzenie nr 15/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie (plik pdf 191KB)
  3. Zarządzenie nr 14/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (plik pdf 5086KB)
  4. Zarządzenie nr 12/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dla projektu Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawicho (plik pdf 1457KB)
  5. Zarządzenie nr 13/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pt. Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (plik pdf 188KB)
  6. Zarządzenie nr 18/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście (plik pdf 1292KB)
  7. Zarządzenie nr 20/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu (plik pdf 2428KB)
  8. ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro net (plik pdf 3132KB)
  9. Zarządzenie nr17/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla projektu pn.Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w G (plik pdf 573KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności