Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wybierz podmenu:
 • Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Informacja dla wykonawców nr 1

Data publikacji: 2018-06-27

rpows

Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

Czytaj całość publikacji "Informacja dla wykonawców nr 1"

Załączniki:

 1. Informacja dla wykonawców nr 1 (plik pdf 751KB)

"Kluby seniora w gminie Zawichost"

Data publikacji: 2018-05-07

rpows

Oferta projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

Czytaj całość publikacji ""Kluby seniora w gminie Zawichost""

Załączniki:

 1. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - NARODOWOŚĆ (plik doc 108KB)
 2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - WIZERUNEK (plik doc 85KB)
 3. ZAŁĄCZNIK REGULAMINU - UCHWAŁA (plik pdf 1612KB)
 4. ANKIETA REKRUTACYJNA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (plik docx 77KB)
 5. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (plik docx 69KB)
 6. OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE (plik docx 66KB)
 7. REGULAMIN (plik docx 100KB)

ZAPROSZENIE

Data publikacji: 2018-05-07

rpows

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ do zapoznania się z ofertą w ramach realizacji projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE"

Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

Data publikacji: 2018-01-04

rpows

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny"

Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości

Data publikacji: 2018-01-04

rpows

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na środków czystości

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości (plik pdf 582KB)

Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych

Data publikacji: 2018-01-04

rpows

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych do zajęć plastycznych

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych (plik pdf 701KB)

Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

Data publikacji: 2018-01-04

rpows

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych (plik pdf 556KB)

Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy.

Data publikacji: 2017-12-07

rpows

Kierownik OPS w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie konsultacji z rodzicami - uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy."

Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy.

Zapytanie ofertowe 6/2017

Data publikacji: 2017-11-06

rpows

ZAPROSZENIE
Zamawiający :
GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 35
27-630 Zawichost
Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 6/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 6/2017 (plik pdf 311KB)

Zapytanie ofertowe 5/2017

Data publikacji: 2017-11-06

rpows

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych w ramach działalności placówek wsparcia dziennego.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 5/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 5/2017 (plik pdf 318KB)

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

Data publikacji: 2017-10-31

rpows

Zaproszenie do złożenia oferty na zadani nr 1 - Biletów dla grupy 40 dzieci na basen zgodnie z harmonogramem, zadanie nr 2 - Dostawa biletów do teatru w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat, oraz rodziców dzieci, zadanie nr 3 - Dostawa biletów do kina w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat , oraz rodziców dzieci

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 4/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/2017 (plik pdf 522KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-10-17

rpows

na świadczenie usług w zakresie sprzątania w świetlicach w Dziurowie i Podszynie w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 958KB)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Data publikacji: 2017-10-17

rpows

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć z dziećmi efektywnej nauki - uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik doc 232KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-10-17

rpows

na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 239KB)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Data publikacji: 2017-10-16

rpows zapraszam do złożenia propozycji cenowej na wykonanie z dostawą ławek i stolików cateringowych zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik docx 80KB)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Data publikacji: 2017-10-16

rpows

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na dostawę materiałów zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik docx 86KB)

Zapytanie ofertowe 4/2017

Data publikacji: 2017-10-06

rpows

na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 4/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 4/2017 (plik pdf 6006KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego nr 4>>> (plik pdf 5913KB)

Ogłoszenie o wyniku

Data publikacji: 2017-10-05

rpows

GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku do pobrania (plik pdf 1277KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Data publikacji: 2017-10-04

rpows Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 333KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data publikacji: 2017-10-02

rpows Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 709KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-09-29

rpows Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-16 lat uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost.

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 269KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Data publikacji: 2017-09-29

rpows Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 57KB)

Informacja

Data publikacji: 2017-09-26

rpows Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne"Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

Załączniki:

 1. Informacja do pobrania>>> (plik pdf 272KB)

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Data publikacji: 2017-09-26

rpows Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 3/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 (plik pdf 1054KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego nr 3>>> (plik pdf 952KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Data publikacji: 2017-09-21

rpows Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 296KB)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 2017-09-21

rpows Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej Zawichoście informuje, że w postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania "dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" postępowanie zostało unieważnione.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "

Załączniki:

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 263KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-09-21

rpows Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 892KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-09-18

rpows Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne w okresie od 2.10.2017r. do 30.06.2019 r. - uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1596KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego>>> (plik pdf 4120KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-09-13

rpows Prowadzone z godnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania " dowożenia i podawania posiłków uczestnikom "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 5595KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego>>> (plik pdf 3984KB)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV

Data publikacji: 2017-09-12

rpows W związku z realizacją projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV"

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-09-08

rpows do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe "

Załączniki:

 1. Załączniki do zapytania ofertowego>>> (plik pdf 3625KB)
 2. Zapytanie ofertowe do pobrania>>> (plik pdf 5285KB)

Regulamin Rekrutacji - projekt wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Data publikacji: 2017-07-25

rpows GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE zaprasza do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i rodziców z gminy Zawichost. Celem projektu jest wsparcie rodziny w procesie wychowywania dzieci i kształtowania właściwych postaw. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich kwota dofinansowania wynosi 816 718,34 PLN.

Załączniki:

 1. Oświadczenie uczestnika projektu (plik pdf 463KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekie (plik pdf 403KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekie zał 4a (plik pdf 457KB)
 4. Oświadczenie uczestnika (plik pdf 621KB)
 5. Ankieta rekrutacyjna uczestnictwa w projekcie (plik pdf 612KB)
 6. Regulamin Rekrutacji - projekt wspieramy rodziny w gminie Zawichost (plik pdf 828KB)

Ogłoszenie o wyniku

Data publikacji: 2017-07-21

rpows
GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku "

Ogłoszenie o wyniku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Data publikacji: 2017-07-18

rpows GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na : Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

Data publikacji: 2017-07-13

rpows Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych , Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Celem projektu jest zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego.

Czytaj całość publikacji "Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost""

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Data publikacji: 2017-07-10

rpows Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości
30 000 euro Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

1. Zamawiający :
Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 pokój 4A Tel 506-142-586 lub 15 83-64-219/ fax 15 83-64-051

Adres e-mail: opszawichost@poczta.fm Strona:www.zawichost.opsinfo.pl

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 2/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 (plik docx 91KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 76KB)
 3. Wzór umowy (plik docx 81KB)
 4. Oświaczenie (plik docx 74KB)
 5. OŚWIADCZENIE (plik docx 75KB)
 6. WYKAZ USŁUG (plik docx 74KB)