ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - wrzesień 2023

2023-09-15

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście wrzesień 2023

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

22.09.2023

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

25.09.2023

fundusz alimentacyjny

29.09.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

2023-08-21

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 8364-219 w terminie do 8 września 2023.

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego również zamieszczono informację o konkursie:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - sierpień 2023

2023-08-10

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście sierpień 2023

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.08.2023

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

28.08.2023

fundusz alimentacyjny

30.08.2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w świetlicy środowiskowej

2023-08-09

 

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI

NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

W CHRAPANOWIE

 

Warunkiem uczestnictwa w świetlicy jest złożenie deklaracji

deklaracja dostępna na stronie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

 

Załączniki:

 1. Formularz (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście LIPIEC 2023 r.

2023-07-14
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Spoiłecznej w Zawichoście
Ikonka symbolizująca artykuł

Trwałość projektu

2023-06-30

Załączniki:

 1. Plakat (plik doc 141KB)
 2. Plakat (plik pdf 228KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście CZERWIEC 2023 r.

2023-06-16
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście Czerwiec 2023 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wydawania żywności

2023-06-16

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost informują, iż od dnia 19.06.2023 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór żywności:

Osoby z Czyżowa Szlacheckiego i Plebańskiego, Podszyna, Dąbia, Wyspy, Józefkowa, Pawłowa i Wygody w budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim w godzinach pracy placówki (wt. 7:00-15:00, śr. 13:00-17:00, czw. 13:00-17:00, pią. 12:00-16:00)

Osoby z Linowa w Klubie Seniora w Linowie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00)

Osoby z Piotrowic w Klubie Seniora w Piotrowicach (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00)

Osoby z Zawichostu i Dziurowa w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury (od wtorku do piątku w godzinach 12:00-20:00)

Osoby z Chrapanowa w budynku świetlicy w Chrapanowie w dniu 19.06.2023 godz. 18: 00

Prosimy o terminowy odbiór.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny

2023-06-07

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 136KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu "Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"

2023-06-01

Załączniki:

 1. Zarządzenie (plik pdf 1027KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy dziecko (plik pdf 1008KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy rodzic (plik pdf 725KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - asystent rodziny

2023-05-23

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1443KB)
 2. Klauzula (plik docx 13KB)
 3. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście MAJ 2023 r.

2023-05-19
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście maj 2023r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny

2023-05-19

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 136KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - asystent rodziny

2023-04-26

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1422KB)
 2. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
 3. Klauzula (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście kwiecień 2023 r.

2023-04-05
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście kWIECIEŃ 2023 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Zawichost otrzymała dotację w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023

2023-03-15
Logo flaga i herb PL

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 166 968,90 zł.

Całkowita wartość – 166 968,90 zł.

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pomoc skierowana jest do środowisk, które nie są objęte innymi formami wsparcia wynikającymi z Programów rządowych i/lub ustawy o pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA :

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
 7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Na terenie Gminy Zawichost ze wsparcia w ramach programu skorzysta 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 675KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Zawichost otrzymała dofinansowanie w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023

2023-03-15
Logo flaga i herb PL

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Zawichost jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Zawichost

01.01.2023 do 31.12.2023

 

Kwota dofinansowania – 19 584,00 zł.

Całkowita wartość – 19 584,00 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Zawichost wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 2 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 646KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"

2023-03-03

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 290KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"

2023-02-23

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2981KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 181KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 87KB)
 4. Wzór umowy (plik doc 172KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście luty 2023 r.

2023-02-15
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście -uty 2023 rok.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek gazowy

2023-02-01

DODATEK GAZOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że z dniem 21.12.2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W myśl powyższych przepisów prawa dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) przewidziany jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 roku lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB(dotyczy nowych budynków)

Komu przysługuje refundacja podatku VAT

Dodatek do gazu otrzymają osoby o najniższych dochodach. Dofinansowanie przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód za 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 29 lutego 2024r. dochód za 2022r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Aby otrzymać dodatek do gazu, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście wniosek o refundację podatku  VAT. Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29.02.2024 lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy (faktura musi dotyczyć rzeczywistego zużycia gazu, nie może być to faktura prognozowana, w przypadku faktur prognozowanych o refundację podatku VAT będzie można ubiegać się po otrzymaniu faktury rozliczeniowej za cały 2023 rok)
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W jaki sposób złożysz wniosek?

 • Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście,
 • Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Pamiętaj, aby wniosek był ważny musisz podpisać go elektronicznie bądź potwierdzić poprzez profil zaufany.
 • E-PUAP: /kkbi77t025/skrytka

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek gazowy (plik pdf 1197KB)
 2. Klauzula (plik doc 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście styczeń 2023 r.

2023-01-20
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Osrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście styczeń 2023r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownka Klubu Senior+ w Piotrowicach

2023-01-05

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-30

„Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie”

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - kierownik w Klubie Senior+ w Piotrowicach

2022-12-20

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1371KB)
 2. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
 3. Klauzula (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o unieważnieniu postępowania

2022-12-19

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

2022-12-19

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników  Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2148KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Projekt umowy (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-16

Świadczenie usługi transportu osób starszych na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 242KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - GRUDZIEŃ 2022

2022-12-13
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście - Grdzień 2022 rok.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu

2022-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi transportu osób starszych na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2617KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 74KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Wzór umowy (plik docx 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

2022-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2234KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Wzór umowy (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-06

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Dodatek wynosi:

 • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania.

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych zostaną ustalone po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, osobiście, tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie – platformą E-puap (Ważne! Wnioski przesyłane za pośrednictwem e-puap,  stanowiące załącznik do formularza pisma ogólnego, muszą być podpisane za pomocą profilu zaufanego). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek elektryczny (plik docx 45KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o Pomocy Żywnościowej

2022-11-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, iż można składać nowe wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł)

– 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w celu zakwalifikowania do Programu

Załączniki:

 1. Skierowanie (plik docx 72KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście listopad 2022

2022-11-18
Harmonogram wypłat Listopad 2022 rok.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

2022-11-14

Niniejszym informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do ustawy o dodatku węglowym i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowelizacja ustaw polega na tym, że jest możliwość złożenia ponownego wniosku o przyznanie dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych przez gospodarstwa domowe, których wcześniejszy wniosek został załatwiony odmownie lub pozostawiony bez rozpoznania. Dotyczy to następującej kategorii gospodarstw domowych:

 1. Gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Osoby zamieszkujące pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła mogą złożyć ponowny wiosek o dodatek węglowy. W przypadku tym przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w celu ustalenia zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywania przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
 2. Gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. W tym przypadku również zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Termin na ponowne złożeniu wniosku upływa w dniu 30 listopada 2022 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wypłacie dodatku węglowego

2022-10-28

Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasa, gaz skroplonyy LPG, olej opałowy)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, iż wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku węglowego zostanie wznowiona niezwłocznie po otrzymaniu dotacji w Urzedu Wojewódzkiego.

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2023

2022-10-28

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - Edycja 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zamierza przystąpić do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 864-219 w terminie do 4 listopada 2023.

Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawwnej - Edycja 2023

2022-10-25

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 realizowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe)
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobom niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności!

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 8364-219 w terminie do 03 listopada 2022.

Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - PAŹDZIERNIK 2022

2022-10-19
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE -PAŹDZIERNIK 2022R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

2022-10-18

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Burmistrz Zawichostu

Katarzyna Kondziołka

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatku węglowym

2022-10-04

INFORMACJA

Dotyczy dodatku węglowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście  informuje, że od dnia 30.09.2022 r rozpoczęły się wypłaty dodatku węglowego.

Wnioski są rozpatrzone według daty wpływu i sukcesywnie wypłacane po pozytywnej weryfikacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) „w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.”

Ponadto w myśl art. 2 ust. 3b cytowanej wyżej ustawy: „w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście przy ul. Żeromskiego 50 lub telefonicznie pod numerem 15 83-64-219 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych

2022-10-04

INFORMACJA

w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na terenie Gminy Zawichost obsługą wniosków w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa dotyczy osób, które w terminie do 11.08.2022 zgłosiły źródło ogrzewania do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) i ogrzewają swoje domy: peletem drzewnym. drewnem kawałkowym, olejem opałowym, gazem skroplonym LPG oraz innym rodzajem biomasy.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 15:00. Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 8364219 w godzinach pracy OPS w Zawichoście

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (plik docx 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

2022-09-29

O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost informują, iż będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór żywności w dniach:

01.10.2022 od 16:00-18:00 osoby z Chrapanowa w budynku świetlicy w Chrapanowie

03.10.2022 od 9:00-11:00 osoby z Czyżowa Szlacheckiego i Plebańskiego, Podszyna, Dąbia, Wyspy, Józefkowa, Pawłowa i Wygody w budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim

04.10.2022 od 7:00-15:00 osoby z Linowa w Klubie Seniora w Linowie

04.10.2022 od 7:00-15:00 osoby z Piotrowic w Klubie Seniora w Piotrowicach

04.10.2022 od 9:00-11:00 osoby z Zawichostu i Dziurowa w Strażnicy w Zawichoście.

Prosimy o terminowy odbiór.

                      Prezes Stowarzyszenia: Małgorzata Mianowana

                       Burmistrz Zawichostu: Katarzyna Kondziołka

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2022-09-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, iż dodatek węglowy będzie wypłacany niezwłocznie po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu Państwa.

Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - WRZESIEŃ -2022

2022-09-16
ZAŁĄCZNIK - HARMONOGRAM WYPŁAT SWIADCZEŃ WRZESIEŃ 2022 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-09-14

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 128KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dożywianiu dzieci w szkole i przedszkolu

2022-08-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście złożyć wniosek o dożywianie. Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 • oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

Informuję jednocześnie, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście będzie finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Kumięga

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatku węglowym

2022-08-26

INFORMACJA w sprawie dodatku węglowego

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Zawichost obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o  dodatku węglowym świadczenie  przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo a jego kwota wynosi 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Załączniki:

 1. Wniosek (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w OPS

2022-08-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 177KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - SIERPIEŃ-2022

2022-08-22
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ SIERPIEŃ-2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - sprzątaczka

2022-07-28

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 909KB)
 2. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
 3. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM SWIADCZEŃ - LIPIEC 2022

2022-07-18
HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - LIPIEC 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - prowadzenie zajęć kulinarnych

2022-06-20
Logo fepr-pl-woj-ue

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 321KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - CZERWIEC 2022 ROK.

2022-06-15
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - CZERWIEC 2022 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

2022-06-03

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Departamentem Pomocy i Integracji
Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwróciły się z prośbą o przekazanie
informacji dotyczącej banneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera
podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.

Czytaj całość artykułu "Informacja dla uchodźców z Ukrainy"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na kierownika Klubu Senior+ w Piotrowicach

2022-05-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 166KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na kierownika Dziennego Domu Senior+ w Linowie

2022-05-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 144KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DZIEŃ OTWARCIA W ZPSW W KIELCACH

2022-05-24

DZIEŃ OTWARTY W ZPSW – 31.05.2022 r.

 

Zgodnie z corocznym zwyczajem zapraszamy na Dzień Otwarty w naszych szkołach. Spotykamy się we wtorek, 31.05.2022 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

W programie przewidziane zostały między innymi:

 • Zwiedzanie Szkoły Podstawowej nr 37, Technikum nr 9 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7.
 • Prezentacja kierunków kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole podczas warsztatów dla ósmoklasistów (godz. 10:00 – 11:30).
 • Punkt informacyjny.
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami.
 • Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka.

 

Dyżury specjalistów ZPSW

(obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr 41 367 62 36):

 

 • Agnieszka Domagała – neurologopedia (afazja), surdologopedia.
 • Iwona Czarnecka – neurologopedia, przesiewowe badania słuchu.
 • Agata Karyś – neurologopedia, przesiewowe badania słuchu.
 • Beata Hrouda – integracja sensoryczna.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

PLAKAT ZPSW
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - MAJ 2022 ROK.

2022-05-10
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - MAJ 2022 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - kierownik w Klubie Senior+ w Piotrowicach

2022-05-10

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1417KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Senior+ w Linowie

2022-05-10

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1407KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - usługa zapewnienia kadry na kolonie letnie w Pieninach

2022-04-20
Logo fepr-pl-woj-ue

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 582KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ KWIECIEŃ 2022 ROK.

2022-04-12
ZAŁACZNIK DO HARMONOGRAMU WYPŁAT KWIECIEŃ 2022 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - organizacja wyjazdu na kolonie letnie dla dzieci w Pieniny

2022-03-25
Logo fepr-pl-woj-ue

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 319KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

2022-03-25

POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł

Podstawa prawna:

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy)(Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Komu przysługuje pomoc:

 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Wysokość przysługującej pomocy:

300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Gdzie należy złożyć wniosek:

Wniosek o wypłatę pomocy można złożyć w

Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Tryb i zasady przyznania pomocy:

 • Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) płeć;

5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;

7) adres pobytu;

8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

9) numer PESEL.

 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).
 • Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku (plik docx 41KB)
 2. Klauzula RODO (plik docx 18KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w świtlicy środowiskowej w Dziurowie

2022-03-16

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 168KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - MARZEC 2022 ROK.

2022-03-15
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - MARZEC 2022 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o unieważnieniu postępowania - usługa organizacji wyjazdu na kolonie letnie w Pieniny

2022-03-14

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 238KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Dziurowie

2022-03-04

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 977KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
 4. Oświadczenie (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY -2022 R.

2022-03-02
Informacja - dodatek osłonowy plakat

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK - DODATEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 3333KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w świtlicy środowiskowej

2022-02-23

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 226KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na kierownika Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim

2022-02-23

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 159KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - LUTY 2022 ROK.

2022-02-21
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - LUTY 2022 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.

2022-02-15

Załączniki:

 1. Bezpłatne warsztaty online dla kobiet (plik pdf 414KB)
 2. PFR Fundacja (plik pdf 940KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Chrapanowie

2022-01-26

Załączniki:

 1. Załączniki (plik doc 109KB)
 2. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1714KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - kierownik w Klubie Senior+ w Czyżowie Szlacheckim

2022-01-26

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1577KB)
 2. Załączniki (plik pdf 934KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja OGRÓD NADZIEI

2022-01-17

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 9770KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępownaia - usługa zapewnienia kadry na kolonie zimowe

2022-01-14

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 299KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - STYCZEŃ 2022 ROK.

2022-01-13
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - STYCZEŃ 2022 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost

2021-12-28

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 209KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie”

2021-12-27

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 212KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Świadczenie usługi transportu osób na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie”

2021-12-27

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 248KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ZASIŁKÓW - GRUDZIEŃ 2021 ROK.

2021-12-13
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępownaia - dostawa i montaż szaf

2021-12-13

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 321KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępownaia - usługa zapewnienia kadry na kolonie zimowe

2021-12-13

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 441KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ Linowie

2021-12-09

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 74KB)
 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 3. Załącznik Nr 3 Wzór umowy (plik docx 39KB)
 4. Załązcnik Nr 4 zapytanie (plik pdf 2250KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi transportu osób na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

2021-12-09

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 74KB)
 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 3. Załącznik Nr 3 Wzór umowy (plik docx 38KB)
 4. Załącznik Nr 4 Zapytanie (plik pdf 2608KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - usługa sprzątania w świetlicy środowiskowej w Chrapanowie

2021-12-02

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 273KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Chrapanowie

2021-12-02
Logo fepr-pl-woj-ue

Załączniki:

 1. informacja (plik pdf 285KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

2021-11-30

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 200KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy program -"Nowe Horyzonty"

2021-11-25

Załączniki:

 1. " Nowe Horyzonty" (plik docx 71KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - LISTOPAD 2021 ROK.

2021-11-22

HARMONOGRAM WYPLATY ŚWIADCZEŃ - LISTOPAD 2021 ROK.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - LISTOPAD 2021 ROK. (plik pdf 189KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"

2021-11-22
Logo fepr-pl-woj-ue

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 169KB)
 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 87KB)
 3. Załązcnik Nr 3 Wzór umowy (plik docx 85KB)
 4. Załącznik Nr 4 Zapytanie (plik pdf 2848KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2021-11-19

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
które jest świętem wszystkich osób pracujących
na rzecz potrzebujących pomocy,
składamy Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.

Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie
w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka
oraz życzliwość i wrażliwość.

Życzę, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia
oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

Marta Kumięga

Kierownik OPS Zawichost

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

2021-11-17

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 986KB)
 2. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
 3. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

2021-11-17

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 144KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - organizacja wyjazdu na kolonie zimowe

2021-11-16

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 367KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

2021-11-05

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 980KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o uniważnieniu postępowania - organizacjia wyjazdu na kolonie zimowe

2021-11-03

Załączniki:

 1. Informacja o unieważnieniu (plik pdf 232KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - prowadzenie zajęć z robotyki

2021-11-02

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 356KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe organizacja wyjazdu na kolonie letnie zmiana

2021-10-26

Załączniki:

 1. Pytania i odpowiedzi (plik pdf 246KB)
 2. Zmiana (plik pdf 332KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana zał. nr 1 Formularz ofertowy do zapytania nr 9.2.1-13/2021

2021-10-21

Załączniki:

 1. Załącznik Formularz Ofertowy (plik doc 122KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

2021-10-20

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

2021-10-20

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 988KB)
 2. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
 3. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście - PAŹDZIERNIK 2021 rok.

2021-10-14
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PAŹDZIERNIK 2021R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

2021-10-13

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zamierza przystąpić do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 8364-219 w terminie do 20 października 2021 do godziny 15-tej.

Więcej informacji na temat programu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

2021-10-13

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe)
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności!

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 8364-219 w terminie do 20 października 2021 do godziny 15-tej.

Więcej informacji na temat programu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

2021-10-04

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 539KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatkowym naborze do Programu

2021-09-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza dodatkowy nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu oraz załączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zawichoście ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, bądź drogą mailową: opszawichost@poczta.fm

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu:

 • (15) 83-64-219

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Program ma zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta miedzy innymi przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej*, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
 • osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną będącą uczestnikiem Programu lub jego opiekuna prawnego.
 • UWAGA!
  Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobom niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

* Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

 

Załączniki:

 1. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik pdf 1136KB)
 2. Karta zgłoszenia (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o utworzeniu Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełosprawnością

2021-09-24

Załączniki:

 1. informacja (plik pdf 158KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KONKURS NA SPOT ZACHECAJĄCY DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

2021-09-16
KONKURS NA SPOT ZACHĘCAJACY DO SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19Świętokrzyskie się szczepi
Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC DLA BARTUSIA Z SANDOMIERZA

2021-09-14
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ZASIŁKÓW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

2021-09-14
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WRZESIEŃ 2021R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wydawanej żywności

2021-09-14

O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost informują, iż będzie wydawana kawa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2

Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór kawy do 30 września 2021 w wyznaczonych miejscach w godzinach pracy placówek:

osoby z Zawichostu i Dziurowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w godzinach od 7:00 – 15:00

osoby z Linowa – Klub Seniora w Linowie w godzinach od 7:00 – 15:00

osoby z PiotrowicKlub Seniora w Piotrowicach w godzinach od 7:00–15:00

osoby z Czyżowa Szlacheckiego i Plebańskiego, Podszyna, Pawłowa, Józefkowa, Kolecina, Wyspy i Wygody – Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim w godzinach wtorek i piątek od 8:00-13:00, środa i czwartek od 13:00-18:00

Prosimy o terminowy odbiór.

 

                  Prezes Stowarzyszenia: Małgorzata Mianowana

                       Burmistrz Zawichostu: Katarzyna Kondziołka

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby zajęć kulinarnych w ramach projektu Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost

2021-09-10
Logo fepr-pl-woj-ue

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie (plik pdf 528KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SENIORALIA 2021 w Parku Etnograficznym w Tokarni

2021-09-10

W dniu 8 września 2021 roku Nasi Seniorzy z Klubów Seniora w Czyżowie Szlacheckim i Piotrowicach oraz Dziennego Domu w Linowie wzięli udział w „Senioraliach”, które w tym roku odbyły się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Impreza zorganizowana w ramach rządowego programu „ Senior+”, miała głównie na celu aktywizowanie seniorów do udziału w życiu społecznym. Głównymi tematami spotkania były: bezpieczeństwo, zdrowie i edukacja seniorów. Całości towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez seniorów ze świętokrzyskich placówek. W trakcie imprezy seniorzy mogli skorzystać z fachowego pomiaru ciśnienia, konsultacji z dietetykiem, z punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz z wielu innych atrakcji tematycznych.

12345678910111213141516171819
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby zajęć kulinarnych w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"

2021-09-02
Logo fepr-pl-woj-ue

Załączniki:

 1. Załacznik Nr 1 Zapytanie ofertowe (plik pdf 1788KB)
 2. Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy (plik doc 210KB)
 3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 87KB)
 4. Załązcnik Nr 4 Wzór umowy (plik docx 84KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłaty świadczeń

2021-08-06

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

sierpień 2021

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenie wychowawcze 500 +

16.08.2021

świadczenia z pomocy społecznej, zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.08.2021

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

27.08.2021

fundusz alimentacyjny

30.08.2021

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z pracownikiem ZUS dot. wniosku

2021-08-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia można składać tylko elektronicznie :

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ) ZUS: www.zus.pl
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy: termin 13 sierpnia 2021 r. godz. 9.00 – 13.00 miejsce Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście.

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie.

Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez Internet.

Podczas spotkania będzie również możliwość wypełnienia i złożenia elektronicznego wniosku na świadczenie „Dobry Start”.

Prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego
 • adresu email
 • Pesel dziecka na które składasz wniosek
 • numeru konta bankowego.

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS.

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 972KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę artykułów spożywczych

2021-07-26

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 518KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2021-07-21
Informujemy, że od 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął obsługę programu "DOBRY START" (tzw.300+) w związku z tym świadczenie jest przyznawane przez ZUS. Wnioski można składać tylko droga elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów: - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, - przez bankowość elektroniczną, - na portalu informacyjno-usługowym Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl),
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście - Lipiec 2021 rok.

2021-07-07
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście - Lipiec 2021 rok.

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłaty świadczeń lipiec 2021 r. (plik pdf 1561KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania dotycząca konsultacji psychologicznych

2021-07-07

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 539KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o terminach wydawania żywności

2021-07-02

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik rtf 42KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Akademia Przedsiebiorczości sp.z.o.o realizuje projekt "PATENT NA BIZNES"

2021-07-01
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „PATENT NA BIZNES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące: 1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM 4. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 5. WSPARCIE POMOSTOWE do 16.380,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.365,00 zł netto/miesiąc/firmę). Do realizacji powyższych celów niezbędna jest odpowiednia promocja. Za pośrednictwem Państwa jednostki pragniemy dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w projekcie. W związku z tym zostały do Państwa wysłane materiały promujące powyższe działania z prośbą o ich upublicznienie w okresie LIPIEC - WRZESIEŃ 2021 roku. W razie możliwości prosimy również o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej - w załączeniu przekazujemy plakat i ulotkę. Z góry dziękujemy za wsparcie w promocji projektu, prosimy o kierowanie zainteresowanych do naszego biura: Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Załączniki:

 1. ulotka PATENT NA BIZNES.PDF (plik pdf 2715KB)
 2. plakat PATENT NA BIZNES.PDF (plik pdf 3485KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania dotycząca zapewnienia kadry nna kolonie letnie dla dzieci

2021-06-28

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 387KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o unieważnieniu postępowania

2021-06-25

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 479KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu Senior+ w Piotrowicach

2021-06-25

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 146KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Linowie

2021-06-25

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 150KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania dotycząca dostawy i montażu moskitier i rolet

2021-06-23

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 537KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE CZERWIEC 2021 R.

2021-06-15
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE CZERWIEC 2021 R.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE CZERWIEC 2021 R. (plik pdf 1394KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika w Dziennym Domu Senior+ w Linowie

2021-06-10

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1229KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu Senior+ w Piotrowicach

2021-06-10

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 1246KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania dotycząca organizacji koloni letnich

2021-06-08

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 661KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA MAMY

2021-05-26
ŻyczeniaZdjęciaZdjęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę szaf na pomoce dydaktyczne zmiana

2021-05-19

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 527KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE MAJ 2021 R.

2021-05-18
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście maj 2021.

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłaty świadczeń Maj 2021 r. (plik pdf 1359KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę środków czystości

2021-05-17

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 494KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępwania na dostawę szaf na pomoce dydaktyczne

2021-05-17

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 525KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE KWIECIEŃ 2021 R.

2021-04-15
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE KWIECIEŃ 2021 R.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE KWIECIEŃ 2021 R. (plik pdf 1381KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

2021-04-09
INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O SZCZEPIENIACH"

Plakat

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

2021-04-02

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 170KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Linowie

2021-04-02

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 177KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Klubu Senior+ w Piotrowicach

2021-04-02

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 175KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2021-03-29

Od czwartku 01 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w formie papierowej.                                   

 

 

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Załączniki:

 1. Druk 500+ do pobrania- Wzór jak wypełnić. (plik pdf 19368KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego ksiegowego w Dziennym Domu Pomocy w Zawichoście

2021-03-18

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1285KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

2021-03-17

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście. Marzec 2021 rok.

Czytaj całość artykułu "HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ "

Harmonogram wypłat świadzceń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście - Marzec 2021 rok.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na Kierownika Klubu Senior+ w Piotowicach

2021-03-16

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1414KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Linowie

2021-03-16

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1369KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do mieszkańców Gminy Zawichost

2021-03-15

Komisariat Policji w Dwikozach w zwiazku z dużym zagrożeniem przestępstwami przeciwko mieniu oraz oszustwami na szkodę osób starszych. Przekazujemy apel do mieszkańców z Gminy Zawichost. 

Załączniki:

 1. Apel do mieszkańców Gminy Zawichost (plik pdf 12344KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawca w świetlicy w Dziurowie

2021-03-10

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1130KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2021-02-18

Wznowiona praca świetlic w Dziurowie oraz w Podszynie

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik odt 99KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

TELEOPIEKA

2021-02-17

Teleopieka- to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godziny na dobę. Osoba potrzebująca zostaje wyposażona w aparat telefoniczny, a także tzw. „ przycisk życia” w formie opaski, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, gdzie operator decyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Czytaj całość artykułu "TELEOPIEKA"

Załączniki:

 1. Ulotka (plik pdf 546KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2021-02-16

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost  informują, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dostaw i montaż wyposażenia aneksu kuchennego oraz mebli ZMIANA

2021-02-08

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe ZMIANA (plik pdf 4214KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki - umowa zlecenie

2021-02-03

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1077KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+)

2021-01-28

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 1351KB)
 2. Ulotka (plik pdf 155KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

2021-01-25

Załączniki:

 1. Lista kandydatów (plik pdf 226KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) w 2021 roku.

2021-01-12
HARMONOGRAM WYPŁATY świadczenia wychowawczego (500+) w 2021 roku Harmonogram 500+ na 2021 rok

Załączniki:

 1. Harmonogram 500+ na 2021 rok (plik pdf 1538KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2021-01-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego

Załączniki:

 1. -Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1300KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-07

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczacej "przewóz uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 484KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-07

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 467KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szczęśliwego Nowego Roku

2020-12-31
Szczęśliwego Nowego Roku
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2020-12-23
Życzenia Świąteczne
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert

2020-12-21

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi dla seniorów pod nazwą "Przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2021KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert

2020-12-21

Zaproszenie do składania ofert na transpotr seniorów pod nazwą "Przewóz uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na dowóz (plik pdf 1528KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie schronienia dla osób bezdomnyych z terenu Gminy Zawichost

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 469KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o zaświadczenie do Programu "Czyste powietrze"

2020-12-14

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

W Zawichoście zaświadczenia są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Czytaj całość artykułu "Wnioski o zaświadczenie do Programu "Czyste powietrze""

Załączniki:

 1. Oświadczenie czyste powietrze (plik docx 15KB)
 2. Informacja (plik pdf 3301KB)
 3. ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (plik pdf 366KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert

2020-12-03

Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost poprzez przyznanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 3603KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie dla Pana Andrzeja Bętkowskiego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

2020-12-03
-
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY

2020-11-30

Ogłoszenie o naborze

Załączniki:

 1. -Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1665KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-11-16
Zasiłek celowy na zakup żywności dla rodzin, których dzieci spożywały posiłek w szkole.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 215KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla seniorów

2020-11-16
Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Załączniki:

 1. Informacja dla seniorów (plik pdf 587KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko

2020-11-13
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko
OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ POMIESZCZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY I WYKONUJĄCEJ PRACE W OGRODZIE

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko (plik pdf 467KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko

2020-11-13
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko
OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA RUCHOWE

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko (plik pdf 916KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-11-09
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 138KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

2020-11-05
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU
na wolne stanowisko OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I PIELĘGNIARKI

Załączniki:

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU (plik pdf 443KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2020-11-05
Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczona do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna) w ramach naboru na wolne stanowisko OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA RUCHOWE

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 513KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-11-05
Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczona do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna) w ramach naboru na wolne stanowisko OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ POMIESZCZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY I WYKONUJĄCEJ PRACE W OGRODZIE

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 484KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-10-28
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik pdf 1281KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru

2020-10-26
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-10-26

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 26.10.2020 do 30.10.2020 roku zostaje zawieszona działalność placówek: świetlic środowiskowych w Dziurowie i Podszynie oraz Klubów Seniora w Linowie i Piotrowicach, a także Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim.
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-10-23
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ POMIESZCZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY
I WYKONUJĄCEJ PRACE W OGRODZIE

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ POMIESZCZENIA DZIENNEGO DOMU POMOCY I WYKONUJĄCEJ PRACE W OGRODZIE (plik pdf 974KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-10-23
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA RUCHOWE

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA RUCHOWE (plik pdf 1887KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-10-23
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I PIELĘGNIARKI

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUNA DZIENNEGO DOMU POMOCY I PIELĘGNIARKI (plik pdf 1850KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

2020-10-12
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy (plik pdf 1258KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-10-08
komunikatKOMUNIKAT
Ikonka symbolizująca artykuł

UNIEWAŻNIENIE NABORU

2020-09-30
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. UNIEWAŻNIENIE NABORU (plik pdf 111KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

2020-09-28
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy (plik pdf 1305KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru

2020-09-28
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 99KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy

2020-09-18
Ogłoszenie i naborze na wolne stanowisko pracy - główny ksiegowy

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - główny księgowy (plik pdf 1311KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów wybranych na stanowisko Wychowawca w świetlicy środowiskowej

2020-09-04
W ramach projektu Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0144/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Załączniki:

 1. Lista kandydatów wybranych na stanowisko Wychowawca w świetlicy środowiskowej (plik pdf 157KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2020-08-19
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawca w świetlicy środowiskowej (plik pdf 959KB)
 2. Załącznik - oświadczenia (plik doc 110KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-07-31
Szanowni Państwo,

w związku z tym, iż od 1 sierpnia rusza przyjmowanie wniosków w formie papierowej dotyczących ustalenia prawa do:
- świadczenia Dobry Start (300 +, wyprawka +),
- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, okres zasiłkowy 2020/2021 ,
- funduszu alimentacyjnego, okres zasiłkowy 2020/2021 ,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego, okres zasiłkowy 2020/2021 ,
zamieszczamy wzory do wyżej wymienionych wniosków.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE"

Załączniki:

 1. Wzór Specjalny zasiłek opiekuńczy (plik pdf 5711KB)
 2. Wzór Zasiłek rodzinny z dodatkami (plik pdf 10118KB)
 3. Wzór Dobry Start (plik pdf 8917KB)
 4. Wzór Fundusz alimentacyjny (plik pdf 7742KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

O G Ł O S Z E N I E

2020-07-20
Szanowni Państwo,
w związku z awarią telefonu stacjonarnego, prosimy o kontakt na numer komórkowy 793-826-787.
Za utrudnienia przepraszamy!
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc dla bezrobotnych

2020-06-15
Jeżeli z powodu koronawirusa straciłeś możliwość zarabiania i jesteś w trudnej sytuacji materialnej, zgłoś się do lokalnego oddziału PCK i odbierz paczkę dla swojej rodziny. W paczkach znajdziesz żywność oraz produkty higieniczne.

Czytaj całość artykułu "Pomoc dla bezrobotnych"

Pomoc dla bezrobotnych
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-04-01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz seniorów do Klubu Seniora w Linowie i Piotrowicach"
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-04-01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla seniorów - uczestników Klubu Seniora w Linowie i Piotrowicach"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 159KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

O G Ł O S Z E N I E

2020-03-26
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, w związku z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego, informuje o czasowym zawieszeniu zajęć od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. w : klubach seniora w Czyżowie, Linowie i Piotrowicach, świetlicach środowiskowych w Dziurowie i Podszynie.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jednocześnie prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku.
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-03-19
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +, ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE"

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 223KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

O G Ł O S Z E N I E

2020-03-18
Szanowni Państwo,

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście zostaje ograniczony do formy telefonicznej - 15 836 - 42 - 19 oraz 793-826-787, e-mailowej (opszawichost@poczta.fm) lub za pośrednictwem e-Puap (/OPSZawichost/skrytka) do odwołania.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jednocześnie prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert

2020-03-18
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pod nazwą: Przewóz i odwóz seniorów - uczestników Klubów Seniora w Linowie i Piotrowicach

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 9336KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert

2020-03-18
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pod nazwą: Przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla seniorów - uczestników Klubów Seniora w Linowie i Piotrowicach

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 12548KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-03-12
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w związku z sytuacją w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo seniorów, dzieci i młodzieży - uczestników klubów seniora w Linowie, Piotrowicach i Czyżowie Szlacheckim oraz świetlic środowiskowych w Dziurowie i  Podszynie - podjęliśmy decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć w placówkach od dziś, 12 marca do 25 marca 2020 r.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jednocześnie prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE"

OGŁOSZENIE
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2020-03-12
W związku z sytuacją w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście podjęto dodatkowe działania służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS - Cov - 2 oraz innych wirusów i bakterii.
W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej (e-mail: opszawichost@poczta.fm ) lub telefonicznie (15 836-42-19), a także o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost

2020-01-31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost (plik pdf 1014KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert dotyczących udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost.

2020-01-22
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do składania ofert:

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do składania ofert dotyczących udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost."

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert dotyczących udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost. (plik pdf 8214KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost

2020-01-08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost (plik pdf 278KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie i Podszynie

2020-01-08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie i Podszynie

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na (plik pdf 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie i Podszynie

2020-01-08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie i Podszynie

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na (plik pdf 211KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy opału (ekogroszek) do Klubów Seniora w Linowie i Piotrowicach

2020-01-03
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy opału (ekogroszek) do Klubów Seniora w Linowie i Piotrowicach

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy opału (ekogroszek) do Klubów Seniora w Linowie i Piotrowicach (plik pdf 453KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt

2019-12-18
Wesołych ŚwiątWesołych Świąt
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert dotyczących udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost.

2019-12-13
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do składania ofert

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do składania ofert dotyczących udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost."

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert dotyczących udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost. (plik pdf 13115KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania ofert

2019-12-13
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze,

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do składania ofert"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 2396KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

2018-12-17
Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - tryb pozakonkursowy.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja- dotyczy wydawania żywności

2018-12-11
Informuję, że w dniu 14 grudnia (tj. piątek) 2018 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 -2020 podprogram 2018. Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola)
Żywność wydawana będzie w godzinach 9:00 - 13:00


Prosimy o terminowy odbiór. Ewa Kwiatkowska
Prezes stowarzyszenia
Spełnić marzenia

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2018-12-04
Zamawiający :

Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2018-09-04
Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018

Czytaj całość artykułu "Informacja"

Załączniki:

 1. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (plik docx 223KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie

2018-08-20
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze, do złożenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn. Kluby seniora w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie"

Załączniki:

 1. Zaproszenie (plik pdf 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku na usługę przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost"

2018-07-09
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście poniżej w załącznik publikuje ogłoszenie o wyniku na przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost".

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku na usługę przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost (plik pdf 678KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2018-07-02
Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji zajęć seniorami w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2460KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-07-02
Gmina Zawichost Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na usługę dowozu do klubów seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 928KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2018-07-02
Gmina Zawichost Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na usługę polegająca na prowadzeniu terapii zajęciowej w Klubach seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 936KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej

2018-07-02
W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Czytaj całość artykułu "Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej"

Załączniki:

 1. Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej (plik pdf 621KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2018-07-02
W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 242KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla wykonawców nr 1

2018-06-27
rpows

Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

Czytaj całość artykułu "Informacja dla wykonawców nr 1"

Załączniki:

 1. Informacja dla wykonawców nr 1 (plik pdf 751KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla wykonawców nr 1

2018-06-27
Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

Czytaj całość artykułu "Informacja dla wykonawców nr 1"

Załączniki:

 1. Informacja dla wykonawców nr 1 (plik pdf 751KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku - usługi społeczne

2018-06-25
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór ofert na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu " Kluby Seniora w Gminie Zawichost.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku - usługi społeczne "

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku - usługi społeczne (plik pdf 11379KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złozenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost

2018-06-04
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze, osoby fizyczne do złożenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złozenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złozenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost (plik pdf 2422KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej

2018-06-01
Stowarzyszenie Spełnić marzenia zaprasza do udziału w projekcie pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej.

Czytaj całość artykułu "Projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do udziału w projekcie (plik pdf 599KB)
 2. Regulami rekrutacji (plik pdf 8511KB)
 3. Ankieta rekrutacyjna (plik pdf 5142KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2018-06-01
W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 242KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złozenia oferty

2018-05-22
Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do Klubów seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złozenia oferty"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złozenia oferty (plik pdf 1723KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Kluby seniora w gminie Zawichost"

2018-05-07
rpows

Oferta projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

Czytaj całość artykułu ""Kluby seniora w gminie Zawichost""

Załączniki:

 1. ANKIETA REKRUTACYJNA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (plik docx 77KB)
 2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (plik docx 69KB)
 3. OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE (plik docx 66KB)
 4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - NARODOWOŚĆ (plik doc 108KB)
 5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - WIZERUNEK (plik doc 85KB)
 6. REGULAMIN (plik docx 100KB)
 7. ZAŁĄCZNIK REGULAMINU - UCHWAŁA (plik pdf 1612KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE

2018-05-07
rpows

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ do zapoznania się z ofertą w ramach realizacji projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do współpracy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

2018-04-27
Zaproszenie do współpracy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Załączniki:

 1. Zaproszenie do współpracy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (plik pdf 1978KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2018-03-22
Informujemy ,że w dniu 27, 28 marca (tj. wtorek, środa )2018 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2017. Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola)

Czytaj całość artykułu "Informacja"

Ikonka symbolizująca artykuł

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY ZGŁOŚ SIĘ

2018-03-22
NIE JESTEŚ SAM CHCEMY CI POMÓCJEŚLI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY ZGŁOŚ SIĘ
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

2018-01-04
rpows

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości

2018-01-04
rpows

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na środków czystości

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości (plik pdf 582KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych

2018-01-04
rpows

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych do zajęć plastycznych

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych (plik pdf 701KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

2018-01-04
rpows

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych "

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych (plik pdf 556KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2017-12-19
Informujemy ,że w dniach 20-21 grudnia (środa, czwartek) 2017 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2017.Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu (budynek starego przedszkola).

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy.

2017-12-07
rpows

Kierownik OPS w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie konsultacji z rodzicami - uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy."

Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe 6/2017

2017-11-06
rpows

ZAPROSZENIE
Zamawiający :
GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 35
27-630 Zawichost
Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe 6/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 6/2017 (plik pdf 311KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe 5/2017

2017-11-06
rpows

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych w ramach działalności placówek wsparcia dziennego.

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe 5/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 5/2017 (plik pdf 318KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

2017-10-31
rpows

Zaproszenie do złożenia oferty na zadani nr 1 - Biletów dla grupy 40 dzieci na basen zgodnie z harmonogramem, zadanie nr 2 - Dostawa biletów do teatru w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat, oraz rodziców dzieci, zadanie nr 3 - Dostawa biletów do kina w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat , oraz rodziców dzieci

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe nr 4/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/2017 (plik pdf 522KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-10-17
rpows

na świadczenie usług w zakresie sprzątania w świetlicach w Dziurowie i Podszynie w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 958KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2017-10-17
rpows

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć z dziećmi efektywnej nauki - uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik doc 232KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-10-17
rpows

na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 239KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2017-10-16
rpows zapraszam do złożenia propozycji cenowej na wykonanie z dostawą ławek i stolików cateringowych zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik docx 80KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2017-10-16
rpows

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na dostawę materiałów zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

Załączniki:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (plik docx 86KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe 4/2017

2017-10-06
rpows

na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe 4/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 4/2017 (plik pdf 6006KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego nr 4>>> (plik pdf 5913KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku

2017-10-05
rpows

GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o wyniku"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku do pobrania (plik pdf 1277KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-10-04
rpows Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 333KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku postępowania

2017-10-02
rpows Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania (plik pdf 709KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-09-29
rpows Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-16 lat uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost.

Czytaj całość artykułu "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 269KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-09-29
rpows Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2017-09-26
rpows Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne"Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

Załączniki:

 1. Informacja do pobrania>>> (plik pdf 272KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

2017-09-26
rpows Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe nr 3/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 (plik pdf 1054KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego nr 3>>> (plik pdf 952KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-09-21
rpows Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

Załączniki:

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 296KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2017-09-21
rpows Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej Zawichoście informuje, że w postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania "dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" postępowanie zostało unieważnione.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "

Załączniki:

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (plik pdf 263KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2017-09-21
rpows Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 892KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2017-09-18
rpows Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne w okresie od 2.10.2017r. do 30.06.2019 r. - uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1596KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego>>> (plik pdf 4120KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2017-09-13
rpows Prowadzone z godnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania " dowożenia i podawania posiłków uczestnikom "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 5595KB)
 2. Załączniki do zapytania ofertowego>>> (plik pdf 3984KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV

2017-09-12
rpows W związku z realizacją projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość artykułu "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2017-09-08
rpows do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe "

Załączniki:

 1. Załączniki do zapytania ofertowego>>> (plik pdf 3625KB)
 2. Zapytanie ofertowe do pobrania>>> (plik pdf 5285KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2017-09-04
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do pobrania>>> (plik pdf 315KB)
 2. Kwestionariusz osobowy do pobrania>>> (plik pdf 672KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

2017-09-01
na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego (plik pdf 11KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

2017-09-01
na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (plik pdf 45KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2017-08-24
Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Załączniki:

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową. (plik docx 218KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2017-08-14
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik pdf 1487KB)
 2. Kwestionariusz osobowy do pobrania>>> (plik pdf 672KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2017-08-11
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nazwa stanowiska pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście
Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 20120, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (plik pdf 629KB)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik pdf 672KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Regulamin Rekrutacji - projekt wspieramy rodziny w gminie Zawichost

2017-07-25
rpows GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE zaprasza do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i rodziców z gminy Zawichost. Celem projektu jest wsparcie rodziny w procesie wychowywania dzieci i kształtowania właściwych postaw. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich kwota dofinansowania wynosi 816 718,34 PLN.

Załączniki:

 1. Oświadczenie uczestnika projektu (plik pdf 463KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekie (plik pdf 403KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekie zał 4a (plik pdf 457KB)
 4. Oświadczenie uczestnika (plik pdf 621KB)
 5. Ankieta rekrutacyjna uczestnictwa w projekcie (plik pdf 612KB)
 6. Regulamin Rekrutacji - projekt wspieramy rodziny w gminie Zawichost (plik pdf 828KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku

2017-07-21
rpows
GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o wyniku "

Ogłoszenie o wyniku
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-07-18
rpows GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na : Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

2017-07-13
rpows Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych , Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Celem projektu jest zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego.

Czytaj całość artykułu "Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost""

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

2017-07-10
rpows Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości
30 000 euro Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

1. Zamawiający :
Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 pokój 4A Tel 506-142-586 lub 15 83-64-219/ fax 15 83-64-051

Adres e-mail: opszawichost@poczta.fm Strona:www.zawichost.opsinfo.pl

Czytaj całość artykułu "Zapytanie ofertowe nr 2/2017"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 (plik docx 91KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 76KB)
 3. Wzór umowy (plik docx 81KB)
 4. Oświaczenie (plik docx 74KB)
 5. OŚWIADCZENIE (plik docx 75KB)
 6. WYKAZ USŁUG (plik docx 74KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost

2017-05-10
Stowarzyszenie Spełnić marzenia zaprasza do udziału w projekcie pn Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost. Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Czytaj całość artykułu "Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost"

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik docx 97KB)
 2. Ankieta rekrutacyjna (plik pdf 321KB)
 3. Regulamin rekrutacji (plik pdf 547KB)
 4. Oświaczenie uczestnika projektu (plik docx 66KB)
 5. Ankieta rekrutacyjna - Ms Word (plik doc 271KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2017-04-27
Informujemy ,że w dniu 5 maja ( piątek )2017 r wydawana będzie żywność ( ser ) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2016. Osoby zakwalifikowane do programu ( również te które wnioski składały w 2017 r) prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:00 - 13:00

Czytaj całość artykułu "Informacja"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2017-04-04
Informujemy ,że od dnia 11 kwietnia 2017 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2016. Osoby zakwalifikowane do programu ( również te które wnioski składały w 2017 r) prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:00 - 14:30

Czytaj całość artykułu "Informacja"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA na temat zmian kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2017-01-12
INFORMACJA
Informuję , że od 2017 r uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
1. Do pomocy uprawnione są osoby w rodzinie , gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 1028 zł netto ( dotychczas 771 zł )
2. Osoby samotnie gospodarujące gdzie dochód nie przekracza 1268 zł netto
( dotychczas 951 zł )
Wnioski o pomoc należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście
Wnioski są również do pobrania na stronie internetowej www.zawichost.pl, oraz www.zawichost.opsinfo.pl

Ewa Kwiatkowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej W Zawichoście

Załączniki:

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (plik docx 218KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wigilia

2016-12-20
W dniu 17 grudnia społeczność Dziurowa spotkała się na wspólnej Wigilii w ramach projektu Gotowanie łączy pokolenia.

Czytaj całość artykułu "Wigilia"

WigiliaWigilia
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie

2016-12-09
Zapraszamy mieszkańców Dziurowa do udziału we wspólnej Wigilii w dniu 17 grudnia o godzinie 16.00.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Realizacja projektu Gotowanie łączy pokolenia

2016-11-28
W ramach warsztatów kulinarnych zrealizowaliśmy trzy etapy tematyczne:

Czytaj całość artykułu "Realizacja projektu Gotowanie łączy pokolenia"

Realizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokoleniaRealizacja projektu Gotowanie łączy pokolenia
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2016-11-15
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje ,że od dnia 23.11.2016 wydawana będzie żywność. Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:30 - 12:00

Żywność wydawana będzie następująco osoby których nazwiska zaczynają się na literę

Od A do J - 23.11.2016

Od K do O - 24.11.2016

Od P do Z - 25.11.2016

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

O projekcie

2016-08-01
Projekt Gotowanie łączy pokolenia ma na celu integrację, aktywizację i edukacje wszystkich pokoleń społeczności lokalnej wsi Dziurów poprzez cykl warsztatów kulinarnych i wspólne spędzanie czasu wolnego.

Czytaj całość artykułu "O projekcie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie

2016-07-25
Szanowni Mieszkańcy! Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Spełnić marzenia otrzymało środki na realizacje projektu pn Gotowanie łączy pokolenia.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Gotowanie łączy pokolenia

2016-07-08
W dniu 5 lipca 2016 roku stowarzyszenie spełnić marzenia z siedzibą w Zawichoście ul Żeromskiego 35/11 podpisało umowę pomiędzy Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu na realizację projektu pn: Gotowanie łączy pokolenia w ramach programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj całość artykułu "Gotowanie łączy pokolenia"

Gotowanie łączy pokoleniaGotowanie łączy pokoleniaGotowanie łączy pokolenia
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2016-06-21
Gmina Zawichost informuje , o możliwości złożenia wniosku o pomoc żywnościową w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta Problemy społeczne w środowisku lokalnym

2016-05-17
W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zawichost uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Załączniki:

 1. Ankieta Problemy społeczne w środowisku lokalnym (plik pdf 470KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2016-03-15
INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że od dnia 16 marca 2016 r wydawane będą wnioski na świadczenia wychowawcze ( 500+ )

Czytaj całość artykułu "Informacja"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

2015-04-03
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (plik doc 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie naboru beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

2015-03-11
Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

Projekt realizowany będzie w ramach

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie naboru beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie naboru beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost (plik doc 152KB)
 2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost (plik doc 180KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca dożywiania

2015-01-21
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje ,że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli.
W tej sprawie należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście , oraz dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku np. :
1. zaświadczenie o wysokości dochodu od pracodawcy
2.odcinek renty lub emerytury , lub kserokopię ostatniej decyzji
3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
4. kserokopie decyzji ze świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do pomocy w formie dożywiania przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 684 zł netto
W przypadku przekraczającego dochodu na osobę w rodzinie dziecko może być objęte dożywianiem na wniosek dyrektora placówki tj szkoły / przedszkola.
Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny

2015-01-07
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość artykułu "Karta Dużej Rodziny"

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny

2014-06-16
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje, iż od 16 czerwca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Czytaj całość artykułu "Karta Dużej Rodziny"

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. (plik pdf 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O PROJEKCIE

2014-05-14
efs-zawichost

Do udziału w projekcie systemowym zostało zakwalifikowanych 20 Beneficjentów 11 kobiet 9 mężczyzn. Wszystkie osoby spełniały kryteria kwalifikowalności. Ze wszystkimi beneficjentami zostały zawarte kontrakty socjalne .Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe . Z każdą z grup w okresie maj - lipiec 2014 r zostało przeprowadzone
-12 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych
-12 godzin doradztwa zawodowego grupowego
- 12 godzin warsztatów zakresu edukacji społecznej
-12 godzin zajęć informatycznych

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA O PROJEKCIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2014-05-07
Firma usługowo - Handlowa Wiraż prowadzi rekrutację do projektu Pt Zawód kierowcy gwarancja konkurencyjności w ramach priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY

2014-04-15
Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Czytaj całość artykułu "Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost.

2014-03-25
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór beneficjentów do udziału w projekcie systemowym
Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost.

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób i rodzin z gminy Zawichost korzystających z pomocy społecznej w szczególności z powodu braku zatrudnienia, niepełnosprawności, bezradności poprzez realizacje działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost."

Załączniki:

 1. Ankieta rekrutacyjna uczestnika projektu. (plik doc 189KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost

2013-08-30
efs-zawichost

W miesiącach marzec -czerwiec 2013r w ramach projektu systemowego odbyły się zajęcia z beneficjentami w ramach aktywnej integracji. Celem zajęć było nabycie lub poszerzenie umiejętności dających możliwości wejścia na rynek pracy. Do projektu zakwalifikowano 21 osób w tym 10 mężczyzn 11 kobiet, które spełniały kryteria rekrutacji określone we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenci pracowali w dwóch grupach

Czytaj całość artykułu "Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost "

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

2012-09-03
Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Ikonka symbolizująca artykuł

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-06-12
Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2012-05-21
Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Czytaj całość artykułu "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 39KB)
 2. Rozporządzenie (plik pdf 681KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności