ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - wrzesień 2023

2023-09-15

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście wrzesień 2023

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

22.09.2023

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

25.09.2023

fundusz alimentacyjny

29.09.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

2023-08-21

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 8364-219 w terminie do 8 września 2023.

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego również zamieszczono informację o konkursie:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - sierpień 2023

2023-08-10

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście sierpień 2023

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.08.2023

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

28.08.2023

fundusz alimentacyjny

30.08.2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w świetlicy środowiskowej

2023-08-09

 

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI

NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

W CHRAPANOWIE

 

Warunkiem uczestnictwa w świetlicy jest złożenie deklaracji

deklaracja dostępna na stronie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

 

Załączniki:

 1. Formularz (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście LIPIEC 2023 r.

2023-07-14
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Spoiłecznej w Zawichoście
Ikonka symbolizująca artykuł

Trwałość projektu

2023-06-30

Załączniki:

 1. Plakat (plik doc 141KB)
 2. Plakat (plik pdf 228KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście CZERWIEC 2023 r.

2023-06-16
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście Czerwiec 2023 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wydawania żywności

2023-06-16

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost informują, iż od dnia 19.06.2023 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór żywności:

Osoby z Czyżowa Szlacheckiego i Plebańskiego, Podszyna, Dąbia, Wyspy, Józefkowa, Pawłowa i Wygody w budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim w godzinach pracy placówki (wt. 7:00-15:00, śr. 13:00-17:00, czw. 13:00-17:00, pią. 12:00-16:00)

Osoby z Linowa w Klubie Seniora w Linowie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00)

Osoby z Piotrowic w Klubie Seniora w Piotrowicach (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00)

Osoby z Zawichostu i Dziurowa w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury (od wtorku do piątku w godzinach 12:00-20:00)

Osoby z Chrapanowa w budynku świetlicy w Chrapanowie w dniu 19.06.2023 godz. 18: 00

Prosimy o terminowy odbiór.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny

2023-06-07

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 136KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu "Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"

2023-06-01

Załączniki:

 1. Zarządzenie (plik pdf 1027KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy dziecko (plik pdf 1008KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy rodzic (plik pdf 725KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - asystent rodziny

2023-05-23

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1443KB)
 2. Klauzula (plik docx 13KB)
 3. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście MAJ 2023 r.

2023-05-19
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście maj 2023r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny

2023-05-19

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 136KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - asystent rodziny

2023-04-26

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1422KB)
 2. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
 3. Klauzula (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście kwiecień 2023 r.

2023-04-05
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście kWIECIEŃ 2023 R.
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności