ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNE !!! Zmiana adresu e-mail

2024-06-12

Szanowni Państwo

Informujemy, iż uległ zmianie nasz adres poczty e-mail, nowy adres to: sekretariat@zawichost.opsinfo.pl, prosimy zatem o kierowanie pism na nowy adres. Stary adres poczty będzie aktywny jeszcze przez pewien czas.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - czerwiec 2024

2024-06-12

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście czerwiec 2024

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

21.06.2024

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

25.06.2024

fundusz alimentacyjny

28.06.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - maj 2024

2024-05-15

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście maj 2024

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.05.2024

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

24.05.2024

fundusz alimentacyjny

29.05.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dniu wolnym od pracy

2024-04-24

Informuję, iż 2 maja 2024 będzie dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

Załączniki:

  1. Zarządznie (plik pdf 237KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - kwiecień 2024

2024-04-24

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście kwiecień 2024

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.04.2024

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

25.04.2024

fundusz alimentacyjny

30.04.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego

2024-03-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, iż w dniu 28.03.2024 zostały wypłacone dodatki osłonowe przyznane na podstawie wniosków złożonych do dnia 06.02.2024.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

2024-03-27

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 226KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2024-03-13

Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 1047KB)
  2. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
  3. Klauzula (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - marzec 2024

2024-03-11

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście marzec 2024

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

22.03.2024

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

25.03.2024

fundusz alimentacyjny

29.03.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - luty 2024

2024-02-20

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście luty 2024

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.02.2024

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

27.02.2024

fundusz alimentacyjny

29.02.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY

2024-01-22

Od dnia 1 stycznia 2024 r., do dnia  30 kwietnia 2024 r., w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.  Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku pytań  prosimy o kontakt pod nr tel. 15 83 64 219 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

Załączniki:

  1. Wniosek (plik pdf 1329KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - styczeń 2024

2024-01-18

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście styczeń 2024

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.01.2024

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

25.01.2024

fundusz alimentacyjny

30.01.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Anonimowa ankieta - Przemoc Domowa

2024-01-12

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na terenie Gminy Zawichost” Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu w/w Programu.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście: opszawichost@poczta.fm lub złożyć w siedzibie Ośrodka .

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 31 stycznia 2024 r.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Załączniki:

  1. Ankieta (plik doc 83KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-12-28

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników placówek wsparcia dziennego

(Klub Senior+ w Piotrowicach, Dzienny Dom Senior+ w Linowie, Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście)

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 257KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności