ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - luty 2024

2024-02-20

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście luty 2024

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.02.2024

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

27.02.2024

fundusz alimentacyjny

29.02.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY

2024-01-22

Od dnia 1 stycznia 2024 r., do dnia  30 kwietnia 2024 r., w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.  Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku pytań  prosimy o kontakt pod nr tel. 15 83 64 219 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 1329KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - styczeń 2024

2024-01-18

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście styczeń 2024

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.01.2024

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

25.01.2024

fundusz alimentacyjny

30.01.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Anonimowa ankieta - Przemoc Domowa

2024-01-12

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na terenie Gminy Zawichost” Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu w/w Programu.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mail Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście: opszawichost@poczta.fm lub złożyć w siedzibie Ośrodka .

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 31 stycznia 2024 r.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Załączniki:

 1. Ankieta (plik doc 83KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-12-28

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników placówek wsparcia dziennego

(Klub Senior+ w Piotrowicach, Dzienny Dom Senior+ w Linowie, Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście)

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 257KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2023-12-19

„Świadczenie usługi transportu osób starszych na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie”

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 241KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o unieważnieniu postępowania

2023-12-19

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników placówek wsparcia dziennego

(Klub Senior+ w Piotrowicach, Dzienny Dom Senior+ w Linowie, Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście)

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 195KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników placówek wsparcia dziennego działających w strukturach OPS

2023-12-19

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2119KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 3. Oswiadczenie o braku powiązań (plik doc 40KB)
 4. Wzór umowy (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - grudzień 2023

2023-12-08

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

grudzień 2023

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

18.12.2023

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

19.12.2023

fundusz alimentacyjny

28.12.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników placówek wsparcia dziennego działających w OPS

2023-12-06

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 2. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 36KB)
 3. Projekt umowy (plik docx 41KB)
 4. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2215KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

2023-12-06

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2560KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Projekt umowy (plik docx 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski na pomoc żywnościową

2023-12-01

Ośrodek Pomocy Spłecznej w Zawichoscie informuje, iż od 1 grudnia 2023 można składać wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (EFPŻ).

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.

 • dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 1823,60zł
 • dla osoby w rodzinie w wysokości 1410,00 zł

Wnioski można skłądać w Ośrodku Pomocy w Zawichoście w godzinach pracy ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - listopad 2023

2023-11-22

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

listopad 2023

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej

zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

23.11.2023

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

27.11.2023

fundusz alimentacyjny

30.11.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2023-11-22

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (EFPŻ)

O PROGRAMIE

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej.

DLA KOGO

Program skierowany jest do osób najbardziej potrzebujących, którzy spełnią następujące warunki:

1. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.

 • dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 776,00 zł x 235% = 1823,60zł
 • dla osoby w rodzinie - w wysokości 600,00 zł  x 235% = 1410,00 zł

2. Spełnianie przynajmniej jednej z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc domowa
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, tj. w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy i w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna 

GDZIE UZYSKAĆ SKIEROWANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50 tel: (15) 83-64-219

Nowe skierowania obejmujące okres od grudnia 2023r. do października 2024r. wydawane będą przez pracowników socjalnych codziennie w godzinach pracy ośrodka.

Szczegółowe informacje na temat FEPŻ dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

2023-11-06

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

UWAGA!

Uczestnik programu za usługi opiekuna nie ponosi odpłatności!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 10.11.2023r. składając w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024:

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu (15) 83-64-219

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłty świadczeń - wrzesień 2023

2023-09-15

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście wrzesień 2023

rodzaj świadczenia

data wypłaty

świadczenia z pomocy społecznej zasiłek stały, celowy, okresowy, specjalny zasiłek celowy, zakup żywności

22.09.2023

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO), świadczenie pielęgnacyjne

25.09.2023

fundusz alimentacyjny

29.09.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów wypłat świadczeń w przypadku późniejszego otrzymania środków.

 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności