ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek gazowy

2023-02-01

DODATEK GAZOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że z dniem 21.12.2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W myśl powyższych przepisów prawa dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) przewidziany jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 roku lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB(dotyczy nowych budynków)

Komu przysługuje refundacja podatku VAT

Dodatek do gazu otrzymają osoby o najniższych dochodach. Dofinansowanie przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód za 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 29 lutego 2024r. dochód za 2022r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Aby otrzymać dodatek do gazu, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście wniosek o refundację podatku  VAT. Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29.02.2024 lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy (faktura musi dotyczyć rzeczywistego zużycia gazu, nie może być to faktura prognozowana, w przypadku faktur prognozowanych o refundację podatku VAT będzie można ubiegać się po otrzymaniu faktury rozliczeniowej za cały 2023 rok)
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W jaki sposób złożysz wniosek?

 • Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście,
 • Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Pamiętaj, aby wniosek był ważny musisz podpisać go elektronicznie bądź potwierdzić poprzez profil zaufany.
 • E-PUAP: /kkbi77t025/skrytka

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek gazowy (plik pdf 1197KB)
 2. Klauzula (plik doc 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście styczeń 2023 r.

2023-01-20
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Osrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście styczeń 2023r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownka Klubu Senior+ w Piotrowicach

2023-01-05

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-30

„Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie”

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - kierownik w Klubie Senior+ w Piotrowicach

2022-12-20

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1371KB)
 2. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
 3. Klauzula (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o unieważnieniu postępowania

2022-12-19

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

2022-12-19

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników  Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2148KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Projekt umowy (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-16

Świadczenie usługi transportu osób starszych na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 242KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - GRUDZIEŃ 2022

2022-12-13
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście - Grdzień 2022 rok.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu

2022-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi transportu osób starszych na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2617KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 74KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Wzór umowy (plik docx 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

2022-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2234KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Wzór umowy (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-06

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Dodatek wynosi:

 • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania.

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych zostaną ustalone po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, osobiście, tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie – platformą E-puap (Ważne! Wnioski przesyłane za pośrednictwem e-puap,  stanowiące załącznik do formularza pisma ogólnego, muszą być podpisane za pomocą profilu zaufanego). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek elektryczny (plik docx 45KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o Pomocy Żywnościowej

2022-11-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, iż można składać nowe wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł)

– 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w celu zakwalifikowania do Programu

Załączniki:

 1. Skierowanie (plik docx 72KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście listopad 2022

2022-11-18
Harmonogram wypłat Listopad 2022 rok.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

2022-11-14

Niniejszym informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do ustawy o dodatku węglowym i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowelizacja ustaw polega na tym, że jest możliwość złożenia ponownego wniosku o przyznanie dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych przez gospodarstwa domowe, których wcześniejszy wniosek został załatwiony odmownie lub pozostawiony bez rozpoznania. Dotyczy to następującej kategorii gospodarstw domowych:

 1. Gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Osoby zamieszkujące pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła mogą złożyć ponowny wiosek o dodatek węglowy. W przypadku tym przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w celu ustalenia zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywania przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
 2. Gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. W tym przypadku również zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

Termin na ponowne złożeniu wniosku upływa w dniu 30 listopada 2022 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wypłacie dodatku węglowego

2022-10-28

Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasa, gaz skroplonyy LPG, olej opałowy)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, iż wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku węglowego zostanie wznowiona niezwłocznie po otrzymaniu dotacji w Urzedu Wojewódzkiego.

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa Edycja 2023

2022-10-28

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - Edycja 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zamierza przystąpić do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 864-219 w terminie do 4 listopada 2023.

Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawwnej - Edycja 2023

2022-10-25

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 realizowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe)
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobom niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności!

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawichoście  pod nr telefonu 15 8364-219 w terminie do 03 listopada 2022.

Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - PAŹDZIERNIK 2022

2022-10-19
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE -PAŹDZIERNIK 2022R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

2022-10-18

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Burmistrz Zawichostu

Katarzyna Kondziołka

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatku węglowym

2022-10-04

INFORMACJA

Dotyczy dodatku węglowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście  informuje, że od dnia 30.09.2022 r rozpoczęły się wypłaty dodatku węglowego.

Wnioski są rozpatrzone według daty wpływu i sukcesywnie wypłacane po pozytywnej weryfikacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) „w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.”

Ponadto w myśl art. 2 ust. 3b cytowanej wyżej ustawy: „w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście przy ul. Żeromskiego 50 lub telefonicznie pod numerem 15 83-64-219 w godzinach pracy Ośrodka.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych

2022-10-04

INFORMACJA

w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na terenie Gminy Zawichost obsługą wniosków w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Ustawa dotyczy osób, które w terminie do 11.08.2022 zgłosiły źródło ogrzewania do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) i ogrzewają swoje domy: peletem drzewnym. drewnem kawałkowym, olejem opałowym, gazem skroplonym LPG oraz innym rodzajem biomasy.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 15:00. Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 8364219 w godzinach pracy OPS w Zawichoście

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (plik docx 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

2022-09-29

O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki oraz Gmina Zawichost informują, iż będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o odbiór żywności w dniach:

01.10.2022 od 16:00-18:00 osoby z Chrapanowa w budynku świetlicy w Chrapanowie

03.10.2022 od 9:00-11:00 osoby z Czyżowa Szlacheckiego i Plebańskiego, Podszyna, Dąbia, Wyspy, Józefkowa, Pawłowa i Wygody w budynku Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim

04.10.2022 od 7:00-15:00 osoby z Linowa w Klubie Seniora w Linowie

04.10.2022 od 7:00-15:00 osoby z Piotrowic w Klubie Seniora w Piotrowicach

04.10.2022 od 9:00-11:00 osoby z Zawichostu i Dziurowa w Strażnicy w Zawichoście.

Prosimy o terminowy odbiór.

                      Prezes Stowarzyszenia: Małgorzata Mianowana

                       Burmistrz Zawichostu: Katarzyna Kondziołka

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2022-09-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, iż dodatek węglowy będzie wypłacany niezwłocznie po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu Państwa.

Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - WRZESIEŃ -2022

2022-09-16
ZAŁĄCZNIK - HARMONOGRAM WYPŁAT SWIADCZEŃ WRZESIEŃ 2022 ROK.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-09-14

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 128KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dożywianiu dzieci w szkole i przedszkolu

2022-08-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole/przedszkolu przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście złożyć wniosek o dożywianie. Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
 • oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

Informuję jednocześnie, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście będzie finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Kumięga

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatku węglowym

2022-08-26

INFORMACJA w sprawie dodatku węglowego

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Zawichost obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o  dodatku węglowym świadczenie  przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo a jego kwota wynosi 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Załączniki:

 1. Wniosek (plik doc 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w OPS

2022-08-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 177KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - SIERPIEŃ-2022

2022-08-22
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ SIERPIEŃ-2022
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności