ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Nagłówek graficzny strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - asystent rodziny

2023-05-23

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1443KB)
 2. Klauzula (plik docx 13KB)
 3. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście MAJ 2023 r.

2023-05-19
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście maj 2023r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny

2023-05-19

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 136KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - asystent rodziny

2023-04-26

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1422KB)
 2. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
 3. Klauzula (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście kwiecień 2023 r.

2023-04-05
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście kWIECIEŃ 2023 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Zawichost otrzymała dofinansowanie w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023

2023-03-15
Logo flaga i herb PL

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Zawichost jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Zawichost

01.01.2023 do 31.12.2023

 

Kwota dofinansowania – 19 584,00 zł.

Całkowita wartość – 19 584,00 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Zawichost wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 2 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 646KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Zawichost otrzymała dotację w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023

2023-03-15
Logo flaga i herb PL

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 166 968,90 zł.

Całkowita wartość – 166 968,90 zł.

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pomoc skierowana jest do środowisk, które nie są objęte innymi formami wsparcia wynikającymi z Programów rządowych i/lub ustawy o pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA :

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
 7. usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Na terenie Gminy Zawichost ze wsparcia w ramach programu skorzysta 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 675KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"

2023-03-03

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 290KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost"

2023-02-23

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2981KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 181KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 87KB)
 4. Wzór umowy (plik doc 172KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście luty 2023 r.

2023-02-15
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście -uty 2023 rok.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek gazowy

2023-02-01

DODATEK GAZOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że z dniem 21.12.2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W myśl powyższych przepisów prawa dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) przewidziany jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 roku lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB(dotyczy nowych budynków)

Komu przysługuje refundacja podatku VAT

Dodatek do gazu otrzymają osoby o najniższych dochodach. Dofinansowanie przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód za 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 29 lutego 2024r. dochód za 2022r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Aby otrzymać dodatek do gazu, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście wniosek o refundację podatku  VAT. Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29.02.2024 lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy (faktura musi dotyczyć rzeczywistego zużycia gazu, nie może być to faktura prognozowana, w przypadku faktur prognozowanych o refundację podatku VAT będzie można ubiegać się po otrzymaniu faktury rozliczeniowej za cały 2023 rok)
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W jaki sposób złożysz wniosek?

 • Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście,
 • Elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Pamiętaj, aby wniosek był ważny musisz podpisać go elektronicznie bądź potwierdzić poprzez profil zaufany.
 • E-PUAP: /kkbi77t025/skrytka

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek gazowy (plik pdf 1197KB)
 2. Klauzula (plik doc 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście styczeń 2023 r.

2023-01-20
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Osrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście styczeń 2023r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownka Klubu Senior+ w Piotrowicach

2023-01-05

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-30

„Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie”

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiesko pracy - kierownik w Klubie Senior+ w Piotrowicach

2022-12-20

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1371KB)
 2. Kwestionariusz (plik doc 31KB)
 3. Klauzula (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o unieważnieniu postępowania

2022-12-19

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

2022-12-19

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników  Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2148KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Projekt umowy (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-12-16

Świadczenie usługi transportu osób starszych na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 242KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ - GRUDZIEŃ 2022

2022-12-13
HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście - Grdzień 2022 rok.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu

2022-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi transportu osób starszych na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2617KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 74KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Wzór umowy (plik docx 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

2022-12-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 2234KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 75KB)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 4. Wzór umowy (plik docx 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-06

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Dodatek wynosi:

 • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania.

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych zostaną ustalone po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, osobiście, tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie – platformą E-puap (Ważne! Wnioski przesyłane za pośrednictwem e-puap,  stanowiące załącznik do formularza pisma ogólnego, muszą być podpisane za pomocą profilu zaufanego). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (15) 83-64-219

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek elektryczny (plik docx 45KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności