Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

DZIEŃ OTWARCIA W ZPSW W KIELCACH

Data publikacji: 2022-05-24

DZIEŃ OTWARTY W ZPSW – 31.05.2022 r.

 

Zgodnie z corocznym zwyczajem zapraszamy na Dzień Otwarty w naszych szkołach. Spotykamy się we wtorek, 31.05.2022 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

W programie przewidziane zostały między innymi:

 • Zwiedzanie Szkoły Podstawowej nr 37, Technikum nr 9 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7.
 • Prezentacja kierunków kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole podczas warsztatów dla ósmoklasistów (godz. 10:00 – 11:30).
 • Punkt informacyjny.
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami.
 • Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka.

 

Dyżury specjalistów ZPSW

(obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr 41 367 62 36):

 

 • Agnieszka Domagała – neurologopedia (afazja), surdologopedia.
 • Iwona Czarnecka – neurologopedia, przesiewowe badania słuchu.
 • Agata Karyś – neurologopedia, przesiewowe badania słuchu.
 • Beata Hrouda – integracja sensoryczna.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

PLAKAT ZPSW

Informacja o wynikach naboru na kierownika Klubu Senior+ w Piotrowicach

Data publikacji: 2022-05-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 166KB)

Informacja o wynikach naboru na kierownika Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Data publikacji: 2022-05-24

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 144KB)

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - MAJ 2022 ROK.

Data publikacji: 2022-05-10

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - MAJ 2022 ROK.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - kierownik w Klubie Senior+ w Piotrowicach

Data publikacji: 2022-05-10

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1417KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - kierownik Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Data publikacji: 2022-05-10

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1407KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - usługa zapewnienia kadry na kolonie letnie w Pieninach

Data publikacji: 2022-04-20

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 582KB)

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ KWIECIEŃ 2022 ROK.

Data publikacji: 2022-04-12

ZAŁACZNIK DO HARMONOGRAMU WYPŁAT KWIECIEŃ 2022 ROK.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - organizacja wyjazdu na kolonie letnie dla dzieci w Pieniny

Data publikacji: 2022-03-25

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 319KB)

Zapytanie ofertowe - usługa zapewnienia kadry na kolonie letnie w Pieninach

Data publikacji: 2022-03-25

Załączniki:

 1. Załacznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 133KB)
 2. Załącznik na 2 oświadczenie o braku powiązań (plik doc 83KB)
 3. Załącznik Nr 3 Wzór umowy (plik doc 123KB)
 4. Zapytanie (plik pdf 2900KB)

Jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-25

POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł

Podstawa prawna:

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy)(Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Komu przysługuje pomoc:

 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Wysokość przysługującej pomocy:

300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Gdzie należy złożyć wniosek:

Wniosek o wypłatę pomocy można złożyć w

Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Tryb i zasady przyznania pomocy:

 • Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) płeć;

5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;

7) adres pobytu;

8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

9) numer PESEL.

 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).
 • Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku (plik docx 41KB)
 2. Klauzula RODO (plik docx 18KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 17KB)

Zapytanie ofertowe - organizacja wyjazdu na kolonie letnie dla dzieci w Pieniny

Data publikacji: 2022-03-17

Załączniki:

 1. Załączcnik nr 1 Formularz oferty (plik doc 122KB)
 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 82KB)
 3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu wymogów (plik doc 116KB)
 4. Załącznik Nr 4 Wzór umowy (plik doc 133KB)
 5. Zapytanie (plik pdf 3741KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w świtlicy środowiskowej w Dziurowie

Data publikacji: 2022-03-16

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 168KB)

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - MARZEC 2022 ROK.

Data publikacji: 2022-03-15

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - MARZEC 2022 ROK.

Informacja o unieważnieniu postępowania - usługa organizacji wyjazdu na kolonie letnie w Pieniny

Data publikacji: 2022-03-14

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 238KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Dziurowie

Data publikacji: 2022-03-04

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 977KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 31KB)
 3. Klauzula RODO (plik docx 13KB)
 4. Oświadczenie (plik docx 13KB)

DODATEK OSŁONOWY -2022 R.

Data publikacji: 2022-03-02

Informacja - dodatek osłonowy plakat

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK - DODATEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 3333KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w świtlicy środowiskowej

Data publikacji: 2022-02-23

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 226KB)

Informacja o wynikach naboru na kierownika Klubu Senior+ w Czyżowie Szlacheckim

Data publikacji: 2022-02-23

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 159KB)

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - LUTY 2022 ROK.

Data publikacji: 2022-02-21

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - LUTY 2022 ROK.

Zapytanie ofertowe - organizacja wyjazdu na kolonie letnie dla dzieci w Pieniny

Data publikacji: 2022-02-21

Załączniki:

 1. Załącznik 5 zapytanie (plik pdf 4381KB)
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 122KB)
 3. Załącznik Nr 2 oświadczenie o braku powiązań (plik doc 82KB)
 4. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu wymogów odnośnie zakwaterowania i wyżywienia (plik doc 116KB)
 5. Załącznik Nr 4 Wzór umowy (plik doc 135KB)

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.

Data publikacji: 2022-02-15

Załączniki:

 1. Bezpłatne warsztaty online dla kobiet (plik pdf 414KB)
 2. PFR Fundacja (plik pdf 940KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Chrapanowie

Data publikacji: 2022-01-26

Załączniki:

 1. Załączniki (plik doc 109KB)
 2. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1714KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - kierownik w Klubie Senior+ w Czyżowie Szlacheckim

Data publikacji: 2022-01-26

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1577KB)
 2. Załączniki (plik pdf 934KB)

Informacja OGRÓD NADZIEI

Data publikacji: 2022-01-17

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 9770KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępownaia - usługa zapewnienia kadry na kolonie zimowe

Data publikacji: 2022-01-14

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 299KB)

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ - STYCZEŃ 2022 ROK.

Data publikacji: 2022-01-13

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - STYCZEŃ 2022 ROK.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost

Data publikacji: 2021-12-28

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 209KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie”

Data publikacji: 2021-12-27

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 212KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Świadczenie usługi transportu osób na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior + w Linowie”

Data publikacji: 2021-12-27

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 248KB)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Data publikacji: 2021-12-20

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (plik pdf 1251KB)
 2. załącznik nr 1 formularz ofertowy (plik doc 33KB)
 3. załącznik nr 2- oświadczenie (plik docx 14KB)
 4. załacznik nr 3 umowa wzór (plik docx 15KB)
 5. Klauzula informacyjna ( RODO) (plik docx 14KB)

Zapytanie ofertowe - usługa zapewnienia kadry na kolonie zimowe w Zakopanym

Data publikacji: 2021-12-14

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 128KB)
 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 83KB)
 3. Załącznik Nr 3 Wzór umowy (plik docx 79KB)
 4. Załązcnik Nr 4 zapytanie (plik pdf 2742KB)

HARMONOGRAM WYPŁATY ZASIŁKÓW - GRUDZIEŃ 2021 ROK.

Data publikacji: 2021-12-13

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROK.

Informacja o rozstrzygnięciu postępownaia - dostawa i montaż szaf

Data publikacji: 2021-12-13

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 321KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępownaia - usługa zapewnienia kadry na kolonie zimowe

Data publikacji: 2021-12-13

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 441KB)

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa na potrzeby uczestników Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ Linowie

Data publikacji: 2021-12-09

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 74KB)
 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 3. Załącznik Nr 3 Wzór umowy (plik docx 39KB)
 4. Załązcnik Nr 4 zapytanie (plik pdf 2250KB)

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi transportu osób na potrzeby Klubu Senior+ w Piotrowicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Linowie

Data publikacji: 2021-12-09

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 74KB)
 2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku powiązań (plik doc 39KB)
 3. Załącznik Nr 3 Wzór umowy (plik docx 38KB)
 4. Załącznik Nr 4 Zapytanie (plik pdf 2608KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - usługa sprzątania w świetlicy środowiskowej w Chrapanowie

Data publikacji: 2021-12-02

Załączniki:

 1. Informacja o rozstrzygnięciu (plik pdf 273KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Chrapanowie

Data publikacji: 2021-12-02

Załączniki:

 1. informacja (plik pdf 285KB)

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż szaf w świetlicy środowiskowej w Chrapanowie

Data publikacji: 2021-11-30

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 133KB)
 2. Załącznik na 2 oświadczenie o braku powiązań (plik doc 87KB)
 3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu wymogów (plik doc 92KB)
 4. Załącznik Nr 4 Wzór umowy (plik docx 81KB)
 5. Załązcnik Nr 5 Zapytanie ofertowe (plik pdf 2331KB)

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie

Data publikacji: 2021-11-30

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 200KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...