Menu główne

Zamówienia publiczne


wsteczWstecz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2017-10-17

zapraszam do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć z dziećmi efektywnej nauki – uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Zamawiający :

GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
ul. Żeromskiego 35 , 27-630 Zawichost, Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax:
15 83-64-051 E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl
1. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPOWŚ:
Projekt: Wspieramy rodziny w gminie Zawichost
Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji