Menu główne

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Wesołych Świąt

2019-12-18

Wesołych Świąt

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi dowozu dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Placówek Wsparcia Dziennego.

  2019-12-18

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi dowozu dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Placówek Wsparcia Dziennego."

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do składania ofert

  2019-12-13

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze,

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert"

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Placówek Wsparcia Dziennego.

  2019-12-13

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Placówek Wsparcia Dziennego."

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do składania ofert dotyczących udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost.

  2019-12-13

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do składania ofert

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert dotyczących udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zawichost."

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

  2018-12-17

  Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

  czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA"

  Dołączone pliki:


  Informacja- dotyczy wydawania żywności

  2018-12-11

  Informuję, że w dniu 14 grudnia (tj. piątek) 2018 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  2014 -2020 podprogram 2018. Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola)
  Żywność wydawana będzie w godzinach 9:00 – 13:00


  Prosimy o terminowy odbiór. Ewa Kwiatkowska
  Prezes stowarzyszenia
  Spełnić marzenia


  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2018-12-04

  Zamawiający :

  Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

  czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

  Dołączone pliki:


  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2018-12-04

  Zamawiający :

  Gmina Zawichost działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

  czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"


  Informacja

  2018-09-04

  Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018

  czytaj całość publikacji "Informacja"

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie

  2018-08-20

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze, do złożenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn. Kluby seniora w gminie Zawichost

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o wyniku na usługę przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost"

  2018-07-09

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście poniżej w załącznik publikuje ogłoszenie o wyniku na przygotowanie, dowożenie i podawanie posiłków dla uczestników projektu ,,Kluby seniora w gminie Zawichost".

  Dołączone pliki:


  Informacja z otwarcia ofet

  2018-07-05

  Gmina Zawichost /Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje że

  czytaj całość publikacji "Informacja z otwarcia ofet"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2018-07-02

  W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

  Dołączone pliki:


  Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej

  2018-07-02

  W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania dokumentów rekrutacyjnych.

  czytaj całość publikacji "Informacja o trwającym naborze do projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w klubie Integracji Społecznej"

  Dołączone pliki:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2018-07-02

  Gmina Zawichost Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na usługę dowozu do klubów seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

  czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  2018-07-02

  Gmina Zawichost Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na usługę polegająca na prowadzeniu terapii zajęciowej w Klubach seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  2018-07-02

  Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji zajęć seniorami w ramach projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost

  czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

  Dołączone pliki:


  Informacja dla wykonawców nr 1

  2018-06-27

  Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

  czytaj całość publikacji "Informacja dla wykonawców nr 1"

  Dołączone pliki:


  Informacja dla wykonawców nr 1

  2018-06-27

  Informacja dla wykonawców zamówienia na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu

  czytaj całość publikacji "Informacja dla wykonawców nr 1"

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku - usługi społeczne

  2018-06-25

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór ofert na przygotowanie, dowóz i podawanie posiłków dla uczestników projektu " Kluby Seniora w Gminie Zawichost.

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku - usługi społeczne "

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złozenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost

  2018-06-04

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej, pozostałe podmioty gospodarcze, osoby fizyczne do złożenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost.

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złozenia propozycji współpracy przy realizacji projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost"

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2018-06-01

  W związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej informuję, że wszelkie informacje związane z realizowanym projektem można uzyskać od koordynatora projektu, którym jest Pani Ewa Kwiatkowska

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

  Dołączone pliki:


  Projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej

  2018-06-01

  Stowarzyszenie Spełnić marzenia zaprasza do udziału w projekcie pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej.

  czytaj całość publikacji "Projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej"

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złozenia oferty

  2018-05-22

  Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę wyposażenia do Klubów seniora w Linowie i Piotrowicach w ramach projektu pn Kluby seniora w Gminie Zawichost.

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złozenia oferty"

  Dołączone pliki:


  "Kluby seniora w gminie Zawichost"

  2018-05-07

  Oferta projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

  czytaj całość publikacji ""Kluby seniora w gminie Zawichost""

  Dołączone pliki:


  ZAPROSZENIE

  2018-05-07

  Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ do zapoznania się z ofertą w ramach realizacji projektu pn Kluby seniora w gminie Zawichost, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 który realizowany będzie w budynkach OSP w Linowie i Piotrowicach.

  czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE"


  Zaproszenie do współpracy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  2018-04-27

  Zaproszenie do współpracy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  Dołączone pliki:


  JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY ZGŁOŚ SIĘ

  2018-03-22

  NIE JESTEŚ SAM CHCEMY CI POMÓC

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Informacja

   2018-03-22

   Informujemy ,że w dniu 27, 28 marca (tj. wtorek, środa )2018 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2017. Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola)

   czytaj całość publikacji "Informacja"


   Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

   2018-01-04

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę produktów spożywczych do - zajęć kulinarnych i do spotkań okolicznościowych - piknik rodzinny"


   Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości

   2018-01-04

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na środków czystości

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę środków czystości"

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych

   2018-01-04

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych do zajęć plastycznych

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na dostawę materiałów plastycznych"

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

   2018-01-04

   Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie zajęć redukcyjno-rewalidacyjnych "

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA

   2017-12-19

   Informujemy ,że w dniach 20-21 grudnia (środa, czwartek) 2017 wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2017.Osoby zakwalifikowane do programu prosimy o zgłaszanie się do magazynu (budynek starego przedszkola).

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


   Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy.

   2017-12-07

   Kierownik OPS w Zawichoście zaprasza podmioty ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy na przeprowadzenie konsultacji z rodzicami - uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie dla podmiotów ekonomii społecznej do złożenia propozycji współpracy."

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Zapytanie ofertowe 6/2017

    2017-11-06

    ZAPROSZENIE
    Zamawiający :
    GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
    ul. Żeromskiego 35
    27-630 Zawichost
    Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
    E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: -www. zawichost.opsinfo.pl

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 6/2017"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe 5/2017

    2017-11-06

    Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych w ramach działalności placówek wsparcia dziennego.

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 5/2017"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe nr 4/2017

    2017-10-31

    Zaproszenie do złożenia oferty na zadani nr 1 - Biletów dla grupy 40 dzieci na basen zgodnie z harmonogramem, zadanie nr 2 - Dostawa biletów do teatru w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat, oraz rodziców dzieci, zadanie nr 3 - Dostawa biletów do kina w Kielcach dla dzieci w wieku 6-16 lat , oraz rodziców dzieci

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 4/2017"

    Dołączone pliki:


    ZAPYTANIE OFERTOWE

    2017-10-17

    na świadczenie usług w zakresie sprzątania w świetlicach w Dziurowie i Podszynie w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
    Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

    czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

    Dołączone pliki:


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

    2017-10-17

    zapraszam do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zajęć z dziećmi efektywnej nauki – uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

    współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
    Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

    czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

    Dołączone pliki:


    ZAPYTANIE OFERTOWE

    2017-10-17

    na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu Wspieramy rodziny w gminie Zawichost współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

    czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

    Dołączone pliki:


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

    2017-10-16

    zapraszam do złożenia propozycji cenowej na wykonanie z dostawą ławek i stolików cateringowych zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

    czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

    Dołączone pliki:


    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

    2017-10-16

    zapraszam do złożenia propozycji cenowej na dostawę materiałów zgodnie z wykazem poniżej dla uczestników projektu pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

    czytaj całość publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe 4/2017

    2017-10-06

    na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe 4/2017"

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o wyniku

    2017-10-05

    GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
    ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
    Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017

    czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku"

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    2017-10-04

    Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

    czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o wyniku postępowania

    2017-10-02

    Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

    Dołączone pliki:


    ZAPYTANIE OFERTOWE

    2017-09-29

    Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu zgodnie z zasadą rozeznania rynku na dostawę materiałów do realizacji programu rozwijającego kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-16 lat uczestników projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost.

    czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    2017-09-29

    Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

    czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe nr 3/2017

    2017-09-26

    Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen , wyjazdy kulturalno- edukacyjne w okresie od 5.10.2017 r. do 30.06.2019 -uczestników projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 3/2017"

    Dołączone pliki:


    Informacja

    2017-09-26

    Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne\"Wspieramy rodziny w gminie Zawichost\"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe

    2017-09-21

    Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

    2017-09-21

    Zamawiający Gmina Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej Zawichoście informuje, że w postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania "dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost" postępowanie zostało unieważnione.

    czytaj całość publikacji "INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    2017-09-21

    Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście, zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost”

    czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe

    2017-09-18

    Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do świetlic w miejscowości Dziurów i Podszyn na zajęcia świetlicowe, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym wyjazdy na basen, wyjazdy kulturalno - edukacyjne w okresie od 2.10.2017r. do 30.06.2019 r. - uczestników projektu "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

    Dołączone pliki:


    Zapytanie ofertowe

    2017-09-13

    Prowadzone z godnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania " dowożenia i podawania posiłków uczestnikom "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

    Dołączone pliki:


    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV

    2017-09-12

    W związku z realizacją projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

    czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA CV"


    Zapytanie ofertowe

    2017-09-08

    do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
    usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia i podawania posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

    czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe "

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

    2017-09-04

    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie.

    Dołączone pliki:


    Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

    2017-09-01

    na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

    Dołączone pliki:


    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

    2017-09-01

    na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    2017-08-24

    Informuję , o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.

    czytaj całość publikacji "INFORMACJA o możliwości skorzystania z Pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

    2017-08-14

    Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

    czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

    2017-08-11

    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
    ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
    Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
    o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    nazwa stanowiska pracy
    w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście
    Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 20120, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

    czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

    Dołączone pliki:


    Regulamin Rekrutacji - projekt wspieramy rodziny w gminie Zawichost

    2017-07-25

    GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE zaprasza do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do projektu pn. Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i rodziców z gminy Zawichost. Celem projektu jest wsparcie rodziny w procesie wychowywania dzieci i kształtowania właściwych postaw. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich kwota dofinansowania wynosi 816 718,34 PLN.

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o wyniku

    2017-07-21

    GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
    ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost
    Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

    czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku "

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

     2017-07-18

     GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na : Wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost pod działalność Ośrodków wsparcia o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

     czytaj całość publikacji "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost"

      2017-07-13

      Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pn Wspieramy rodziny w gminie Zawichost. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych , Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Celem projektu jest zwiększenie wydolności rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Zawichost w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez wprowadzenie nowych metod pracy z rodziną w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego.

      czytaj całość publikacji "Projekt pn. "Wspieramy rodziny w gminie Zawichost""


      Zapytanie ofertowe nr 2/2017

      2017-07-10

      Zapytanie ofertowe nr 2/2017

      Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości
      30 000 euro Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

      1. Zamawiający :
      Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 pokój 4A Tel 506-142-586 lub 15 83-64-219/ fax 15 83-64-051

      Adres e-mail: opszawichost@poczta.fm Strona:www.zawichost.opsinfo.pl

      czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe nr 2/2017"

      Dołączone pliki:


      ZAPYTANIE OFERTOWE

      2017-07-03

      do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wykonanie prac remontowych w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy Zawichost w budynkach OSP pod działalność ośrodków wsparcia, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016

      Zamawiający :

      GMINA ZAWICHOST/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
      ul. Żeromskiego 35
      27-630 Zawichost
      Telefon: 15 83-64-219 lub 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
      E-mail: opszawichost@poczta.fm strona: - www.zawichost.ops.info.pl

      czytaj całość publikacji " ZAPYTANIE OFERTOWE"

      Dołączone pliki:


      Projekt „Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”

      2017-05-10

      Stowarzyszenie Spełnić marzenia zaprasza do udziału w projekcie pn Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost. Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

      czytaj całość publikacji "Projekt „Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”"

      Dołączone pliki:


      Informacja

      2017-04-27

      Informujemy ,że w dniu 5 maja ( piątek )2017 r wydawana będzie żywność ( ser ) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2016. Osoby zakwalifikowane do programu ( również te które wnioski składały w 2017 r) prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:00 – 13:00

      czytaj całość publikacji "Informacja"


      Informacja

      2017-04-04

      Informujemy ,że od dnia 11 kwietnia 2017 r wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 podprogram 2016. Osoby zakwalifikowane do programu ( również te które wnioski składały w 2017 r) prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:00 – 14:30

      czytaj całość publikacji "Informacja"


      INFORMACJA na temat zmian kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

      2017-01-12

      INFORMACJA
      Informuję , że od 2017 r uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy Żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
      1. Do pomocy uprawnione są osoby w rodzinie , gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 1028 zł netto ( dotychczas 771 zł )
      2. Osoby samotnie gospodarujące gdzie dochód nie przekracza 1268 zł netto
      ( dotychczas 951 zł )
      Wnioski o pomoc należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście
      Wnioski są również do pobrania na stronie internetowej www.zawichost.pl, oraz www.zawichost.opsinfo.pl

      Ewa Kwiatkowska
      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej W Zawichoście

      Dołączone pliki:


      Wigilia

      2016-12-20

      W dniu 17 grudnia społeczność Dziurowa spotkała się na wspólnej Wigilii w ramach projektu „Gotowanie łączy pokolenia”.

      czytaj całość publikacji "Wigilia"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlana

       Zaproszenie

       2016-12-09

       Zapraszamy mieszkańców Dziurowa do udziału we wspólnej Wigilii w dniu 17 grudnia o godzinie 16.00.

       czytaj całość publikacji "Zaproszenie"


       Realizacja projektu „ Gotowanie łączy pokolenia”

       2016-11-28

       W ramach warsztatów kulinarnych zrealizowaliśmy trzy etapy tematyczne:

       czytaj całość publikacji "Realizacja projektu „ Gotowanie łączy pokolenia”"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


        INFORMACJA

        2016-11-15

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje ,że od dnia 23.11.2016 wydawana będzie żywność. Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się do magazynu ( budynek starego przedszkola) w godzinach 9:30 – 12:00

        Żywność wydawana będzie następująco osoby których nazwiska zaczynają się na literę

        Od A do J - 23.11.2016

        Od K do O - 24.11.2016

        Od P do Z - 25.11.2016

        czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


        O projekcie

        2016-08-01

        Projekt „Gotowanie łączy pokolenia” ma na celu integrację, aktywizację i edukacje wszystkich pokoleń społeczności lokalnej wsi Dziurów poprzez cykl warsztatów kulinarnych i wspólne spędzanie czasu wolnego.

        czytaj całość publikacji "O projekcie"


        Zaproszenie

        2016-07-25

        Szanowni Mieszkańcy! Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Spełnić marzenia otrzymało środki na realizacje projektu pn „Gotowanie łączy pokolenia”.

        czytaj całość publikacji "Zaproszenie"


        Gotowanie łączy pokolenia

        2016-07-08

        W dniu 5 lipca 2016 roku stowarzyszenie spełnić marzenia z siedzibą w Zawichoście ul Żeromskiego 35/11 podpisało umowę pomiędzy Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu na realizację projektu pn: Gotowanie łączy pokolenia w ramach programu Działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

        czytaj całość publikacji "Gotowanie łączy pokolenia"

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         INFORMACJA

         2016-06-21

         Gmina Zawichost informuje , o możliwości złożenia wniosku o pomoc żywnościową w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

         czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


         Ankieta „Problemy społeczne w środowisku lokalnym”

         2016-05-17

         W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zawichost uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

         Dołączone pliki:


         Informacja

         2016-03-15

         INFORMACJA

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje, że od dnia 16 marca 2016 r wydawane będą wnioski na świadczenia wychowawcze ( 500+ )

         czytaj całość publikacji "Informacja"


         Program Rodzina 500 +

         2016-03-08

         logo


         Informatory oraz wniosek z oświadczeniami do pobrania w załącznikach.

         Dołączone pliki:


         Ogłoszenie o wyniku

         2015-05-18

         Ogłoszenie o wyniku

         Dołączone pliki:


         INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

         2015-05-06

         Modyfikacja załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego

         Dołączone pliki:


         ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

         2015-04-29

         Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie
         z wymogami określonymi w ramowej umowie o dofinansowanie
         Projektu nr: UDA-POKL.-07.01.01-26-052/14-02 Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.05.2014 r.

         Dołączone pliki:


         Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

         2015-04-03

         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

         Dołączone pliki:


         Ogłoszenie naboru beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

         2015-03-11

         Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

         Projekt realizowany będzie w ramach

         Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

         Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

         Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

         czytaj całość publikacji "Ogłoszenie naboru beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost"

         Dołączone pliki:


         Informacja dotycząca dożywiania

         2015-01-21

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście informuje ,że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli.
         W tej sprawie należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście , oraz dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku np. :
         1. zaświadczenie o wysokości dochodu od pracodawcy
         2.odcinek renty lub emerytury , lub kserokopię ostatniej decyzji
         3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
         4. kserokopie decyzji ze świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych
         Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do pomocy w formie dożywiania przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 684 zł netto
         W przypadku przekraczającego dochodu na osobę w rodzinie dziecko może być objęte dożywianiem na wniosek dyrektora placówki tj szkoły / przedszkola.


         Karta Dużej Rodziny

         2015-01-07

         Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
         w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
         https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

         Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
         1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
         2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
         a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
         b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
         -w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
         3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

         czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

         Dołączone pliki:


         Ogłoszenie o wyniku postępowania

         2014-07-31

         link do strony www.efs.gov.pl

         Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 15 uczestników projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu:POKL07.01.01-26-052 /14 Nr umowy UDA-POKL. 07.01.01-26-052/14 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej , Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Zawichost, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej

         czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o wyniku postępowania"


         ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

         2014-07-16

         link do strony www.efs.gov.pl

         Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 15.07.2014

         Informuje, że omyłkowo zamieszczono na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl, oraz www.jo.zawichost.pl , jak również przesłano do Państwa wersję roboczą zapytania ofertowego. Mając powyższe na uwadze zamawiający przesyła ostateczna wersję zapytania ofertowego. Jednocześnie informuję, że opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i termin składania ofert nie ulegają zmianie.
         Według powyższej wersji należy przygotować ofertę.

         czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014"

         Dołączone pliki:


         Karta Dużej Rodziny

         2014-06-16

         Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost informuje, iż od 16 czerwca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

         czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

         Dołączone pliki:


         INFORMACJA O PROJEKCIE

         2014-05-14

         link do strony www.efs.gov.pl

         Do udziału w projekcie systemowym zostało zakwalifikowanych 20 Beneficjentów 11 kobiet 9 mężczyzn. Wszystkie osoby spełniały kryteria kwalifikowalności. Ze wszystkimi beneficjentami zostały zawarte kontrakty socjalne .Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe . Z każdą z grup w okresie maj – lipiec 2014 r zostało przeprowadzone
         -12 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych
         -12 godzin doradztwa zawodowego grupowego
         - 12 godzin warsztatów zakresu edukacji społecznej
         -12 godzin zajęć informatycznych

         czytaj całość publikacji "INFORMACJA O PROJEKCIE"


         INFORMACJA

         2014-05-07

         Firma usługowo – Handlowa „Wiraż” prowadzi rekrutację do projektu Pt „ Zawód kierowcy gwarancja konkurencyjności” w ramach priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.

         czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


         Ogłoszenie o naborze beneficjentów do udziału w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost”.

         2014-03-25

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
         ogłasza nabór beneficjentów do udziału w projekcie systemowym
         „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost”.

         Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
         Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób i rodzin z gminy Zawichost korzystających z pomocy społecznej w szczególności z powodu braku zatrudnienia, niepełnosprawności, bezradności poprzez realizacje działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.

         czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze beneficjentów do udziału w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Zawichost”."

         Dołączone pliki:


         Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost

         2013-08-30

         link do strony www.efs.gov.pl

         W miesiącach marzec –czerwiec 2013r w ramach projektu systemowego odbyły się zajęcia z beneficjentami w ramach aktywnej integracji. Celem zajęć było nabycie lub poszerzenie umiejętności dających możliwości wejścia na rynek pracy. Do projektu zakwalifikowano 21 osób w tym 10 mężczyzn 11 kobiet, które spełniały kryteria rekrutacji określone we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenci pracowali w dwóch grupach

         czytaj całość publikacji "Aktualności - VI edycja projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost "


         Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

         2012-09-03

         Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

         W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


         Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

         2012-06-12

         Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.


         Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

         2012-05-21

         Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

         czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

         Dołączone pliki:


         Wzór oferty, CV, Oświadczenie

         2011-12-22

         link do strony www.efs.gov.pl

         Wzór oferty, CV, Oświadczenie

         Dołączone pliki:


         ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011

         2011-12-22

         link do strony www.efs.gov.pl

         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z planowaną realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do złożenia oferty na koordynatora projektu systemowego
         Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
         Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
         Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
         Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie obejmująca okres realizacji projektu tj od 1.01.2012 – 31.12.2012

         czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KOORDYNATORA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST” Z DNIA 22 GRUDNIA 2011"


         „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

         2011-05-09

         Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.

         czytaj całość publikacji "„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy"         wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

         przejdź do góry...

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji