Menu główne

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


  • Wspieramy rodziny w gminie Zawichost

wsteczWstecz

Zapytanie ofertowe

Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na usługę w zakresie przygotowania ,dowożenia posiłków uczestnikom projektu „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

1.Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 pokój 4A
Tel 506-142-586 lub 15 83-64-219/ fax 15 83-64-051
Adres e-mail: opszawichost@poczta.fm Strona www.zawichost.opsinfo.pl.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji