Menu główne

Placówki Wsparcia Dziennego


wsteczWstecz

Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Podszynie

Od października 2017 roku funkcjonuje na terenie naszej gminy
Placówka Wsparcia Dziennego w Podszynie. Placówka powstała w związku z realizacja Projektu pod nazwą ”Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” .

Jest ona prowadzona w formie środowiskowej  świetlicy dla dzieci i młodzieży . Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych Placówka jest przeznaczona dla dzieci będących uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkujących na terenie gminy Zawichost.
Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej..Planujemy wsparcie dla 10 dzieci w wieku 6-16 lat


Świetlica czynna jest, od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00. Celem działania Placówki jest wsparcie rodziny .
Placówka realizowała będzie zadania takie jak:
- wsparcie dziecka i rodziny w sytuacjach życia codziennego oraz kryzysowych;
- pomoc w odrabianiu lekcji, w nauce bieżącej oraz wyrównywaniu braków edukacyjnych;
- organizowanie czasu wolnego dzieci,
-realizację programów autorskich „Mądre dziecko” i „Uczeń z charakterem”
- realizacja zajęć z zakresu rozwijania zainteresowań i pasji, rozwój kompetencji kluczowych;
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- rozwój umiejętności interpersonalnych;
-realizację programu socjoterapeutycznego,
- pomoc specjalistów (pedagog, logopeda)

To coś więcej niż zwykła świetlica. Dzieci mogą tu odpocząć i rozwijać swoje pasje, a ich rodzice otrzymują pomoc w pełnieniu obowiązków rodzinnych.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji