Menu główne

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z DNIA 7 MARCA 2012

2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza INFORMATYKÓW do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu systemowego

Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie )Okres realizacji MAJ – CZERWIEC 2012
W ramach projektu przewidujemy:
-zrealizowanie 16 godzin zajęć informatycznych obejmujących podstawy komputera, Internetu Microsoft Word 2003.
Przewidujemy również udział w spotkaniach zespołu projektowego
Celem zajęć jest nabycie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera, Internetu jak również do wykorzystania tej wiedzy i umiejętności w poszukiwaniu zatrudnienia.
Grupa docelowa
-uczestnicy projektu - klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej liczbie 25 osób ( 2 grupy)
Wymagania niezbędne
- wykształcenie wyższe
-doświadczenie zawodowe co najmniej 12 miesięcy
-zapewnienie materiałów dla uczestników
Oferta powinna obejmować:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów
- kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń
-życiorys zawodowy ( CV)-
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z2002 r nr.101 poz 926 )
Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost w terminie do dnia 19 MARCA 2012
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Kwiatkowska

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji