Menu główne

Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM Z DNIA 7 MARCA 2012

2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatowych z zakresu partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym w ramach projektu systemowego

Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie )Okres realizacji CZERWIEC 2012
W ramach projektu przewidujemy:
-zrealizowanie 3 godzin zajęć z zakresu partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym
Przewidujemy również udział w spotkaniach zespołu projektowego
Celem zajęć jest nabycie wiedzy na temat mozliwości współudziału obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw lokalnych.
Grupa docelowa
-uczestnicy projektu - klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej liczbie 25 osób
Wymagania niezbędne
- wykształcenie wyższe
-doświadczenie zawodowe co najmniej 12 miesięcy
-zapewnienie materiałów dla uczestników
Oferta powinna obejmować:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów
- kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń
-życiorys zawodowy ( CV)-
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z2002 r nr.101 poz 926 )
Cena 100%
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost w terminie do dnia 19 MARCA 2012
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Kwiatkowska

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji