Menu główne

Nabory na stanowiska


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2017-09-04

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie.

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

2017-09-01

na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

Dołączone pliki:


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

2017-09-01

na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Dziurowie z filią w Podszynie

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2017-08-14

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2017-08-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nazwa stanowiska pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście
Stanowisko jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 20120, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

2015-04-03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

Dołączone pliki:


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY

2014-04-15

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście

czytaj całość publikacji "Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY"


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście ogłasza nabór na stanowisko:ASYSTENTA RODZINY

2013-04-03

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2013 r.
Okres zatrudnienia: 16.04.2013 do 31.12.2013 r.

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

2013-03-07

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawichoście
tel. 15 83-64-219 fax 15 83-64-051
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO

2013-03-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
27-630 Zawichost
Ul. S. Żeromskiego 50
tel. 15/83 64 219 fax.15/83 64 051
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO, INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z DNIA 7 MARCA 2012

2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza INFORMATYKÓW do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć informatycznych w ramach projektu systemowego

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z DNIA 7 MARCA 2012"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO Z DNIA 7 MARCA 2012

2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza DORADCÓW ZAWODOWYCH do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO Z DNIA 7 MARCA 2012"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM Z DNIA 7 MARCA 2012

2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatowych z zakresu partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym w ramach projektu systemowego

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM Z DNIA 7 MARCA 2012"

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z DNIA 7 MARCA 2012

2012-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza PSYCHOLOGÓW do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie 1.Kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych
2. Warsztaty z zakresu godzenia obowiązków rodzinnych z życiem zawodowym

czytaj całość publikacji "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z DNIA 7 MARCA 2012"

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji